Tìm điểm mua trong thị trường Forex là điều ra rất được quan tâm trong thị trường Forex vì điểm mua sẽ giúp chúng ta có được lợi thế. Ví dụ nếu bạn có được điểm mua ở giá vốn, hay trong thời gian mà giá sẽ tăng lên sẽ giúp bạn có cơ hội kiếm lời lớn. Nếu bạn không có được điểm mua tốt thì bạn sẽ có thể mua với giá cao có thể gay lỗ vốn. Do đó, bài hôm nay tôi sẽ giới thiệu 3 dấu hiệu Forex để có thể tìm điểm mua tốt nhất.

3 dấu hiệu Forex để tìm điểm mua Forex tốt nhất

1. Divergence

Divergence là sự trái ngược của giá và Indicators, giá đi theo một hướng và Indicators đi theo hướng ngược lại.

Nếu có Divergence xảy ra, nghiên cứu kỹ thuật dự đoán đó là sự quay đầu của giá.

Phương pháp kiếm lợi nhuận từ Bullish Divergence (Divergence hướng tăng)

Nếu Bullish Divergence (Divergence hướng tăng) là dấu hiệu giá sẽ quay đầu đi theo hướng lên. Do đó nếu có Bullish Divergence (Divergence hướng tăng) xảy ra thì Buy ngay khi đến điểm cuối Bullish Divergence (Divergence hướng tăng).

Phương pháp kiếm lợi nhuận từ Bullish Divergence (Divergence hướng tăng)

Phương pháp kiếm lợi nhuận từ Bearish Divergence (Divergence hướng giảm)

Nếu Bearish Divergence (Divergence hướng giảm) là dấu hiệu giá sẽ quay đầu theo hướng giảm, do đó khi có Bearish Divergence (Divergence hướng giảm) tăng lên, phải Sell ngay lập tức, khi đến cuối điểm Bearish Divergence (Divergence hướng giảm).

Phương pháp kiếm lợi nhuận từ Bearish Divergence (Divergence hướng giảm)

2. Breakout đường Hỗ trợ – Kháng cự

Breakout tại đường Hỗ trợ – Kháng cự có nghĩa là Breakout hay phá vỡ đường Hỗ trợ – Kháng cự, một số người sẽ sử dụng lợi ích của Breakout tại đường Hỗ trợ – Kháng cự, là dấu hiệu trong giao dịch và điều quan trọng là Breakout tại đường Hỗ trợ – Kháng cự là điểm dấu hiệu rất tốt, vì sẽ giúp bạn có thể mua tại khu vực mà giá sẽ quay đầu.

Breakout đường Hỗ trợ - Kháng cự

3. Overbought và Oversold

Overbought 

Overbought là khu vực mà Buy quá nhiều làm cho sức mua khó có thể vượt qua.

Oversold 

Oversold là khu vực mà Sell quá nhiều làm cho sức bán khó có thể vượt qua.

Ví dụ giá có sự tăng lên từ từ đến mức Overbought, có nghĩa là Buy quá nhiều, hay giá cao hơn rất nhiều, có thể có làm cho sức mua làm ảnh hưởng đến giá, làm cho giá sẽ nhanh chóng giảm.

Oversold thì ngược lại với Overbought.

Indicator được ưa chuộng tìm Overbought / Oversold là RSI. Bình thường zone Overbought nằm từ đường 70 trở lên, zone Oversold sẽ nằm từ đường 30 trở xuống.

Nếu giá đi vào Overbought giống như đường 70, thì chuẩn bị Sell.

Nếu giá đi vào Oversold giống như đường 30, thì chuẩn bị Buy.

Overbought và Oversold
error: Content is protected !!