Thu nhập của người giao dịch trong thị trường Forex có từ lợi nhuận của giao dịch tỷ giá. Ngoài thu nhập từ giao dịch, người giao dịch còn có thể tạo thu nhập một phần từ Broker bằng cách trở thành Affiliate, Introducing Broker(IB) hay Partner. Điều này giúp cho người giao dịch có thêm nguồn thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau.

Affiliate là gì?

Affiliate là hệ thống phân phối sản phẩm và dịch vụ của chủ kinh doanh thông qua người trung gian và người làm thị trường online (Internet Marketer). Chủ kinh doanh sẽ chia hoa hồng cho người tiếp thị tùy thuộc vào các điều kiện thỏa thuận của 2 bên.

Affiliate có 2 loại: 

CPA (Cost per action): có đặc điểm là khi người tiếp thị làm thị trường để có được tên tuổi, địa chỉ, liên hệ của người khách hàng, thì người làm tiếp thị sẽ được hoa hồng theo những điều kiện đã thương lượng.

PPC (Pay per click): có đặc điểm là treo quảng cáo trên website, khi có người click vào quảng cáo thì web master sẽ được thu nhập từ việc click quảng cáo đó (thông tin từ  th.wikipedia.org)

Nhưng trong thị trường Forex, Affiliate hay Affiliate Broker là một đối tác tiếp thị, bằng cách giới thiệu Broker, mời gọi mở tài khoản với Broker đó, có nhiều phương pháp giới thiệu Broker như: dạy giao dịch Forex, làm website dạy giao dịch Forex, rồi giới thiệu Broker tạo tài khoản thông qua link của Affiliate rằng người đó là người giới thiệu hay có thể post trên website của người đó. Lợi nhuận được chia tùy thuộc vào mỗi Broker, nhưng từ Affiliate không được ưa chuộng gọi nhiều trong thị trường Forex mà gọi là Partner hay IB (Introducing Broker).

IB hay Introducing Broker là gì?

IB là viết tắt của Introducing Broker, có nghĩa là người giới thiệu Broker, có nhiệm vụ tương tự Affiliate. IB là người tiếp thị liên kết, giới thiệu Broker, mời gọi tạo tài khoản với Broker đó. Có thể mời gọi bằng cách dạy giao dịch Forex hay làm website dạy Forex online và giới thiệu tạo tài khoản với Broker thông qua link IB của người tiếp thị hay post vào website của người đó. Phần thưởng sẽ khác nhau tùy Broker.

Partner là gì? 

Partner có nghĩa là cổ đông. Trong thị trường Forex, Partner Forex là Partner Broker, là cổ đông của Broker. Partner có nhiệm vụ gần giống vối IB và Affiliate nhưng Partner có vị trí nhỏ hơn và có ít điều kiện hơn, nhưng phần thưởng cũng ít hơn IB và Affiliate.

Tại sao phải làm Partner mà không phải  IB hay Affiliate để được phần thưởng cao hơn?

Là Partner, IB hay Affiliate thì Broker sẽ là người lựa chọn để có vị trí phù hợp.

Tóm lại

Affiliate, Introducing Broker(IB), Partner là giới thiệu cho người đầu tư mở tài khoản với một Broker. Sẽ được hoa hồng khi người giao dịch tiến hành giao dịch với Broker. Thường thì Broker sẽ có quy định rằng “Không được quảng cáo quá sự thật, không lừa gạt để khách hàng mở tài khoản, không huy động vốn, không được post nhiều gây phiền, không được cho thông tin rằng giao dịch Forex không có sự mạo hiểm hay mạo hiểm ít.

error: Content is protected !!