Ai giao dịch Forex như một nghề nghiệp? Dạy Forex miễn phí cho đến khi giao dịch Forex chuyên nghiệp mà không cần làm công việc nào khác, nhiều người gọi là Full Time Trader hay người giao dịch toàn thời gian. Chắc chắn rằng những đọc giả của tôi phần lớn là người giao dịch bán thời gian Part Time Trader hay người đã có công việc toàn thời gian khác, chỉ giao dịch Forex như một nguồn thu nhập phụ. Chắc chắn rằng những người này đã trải nghiệp thị trường Forex. Người giao dịch kiểu này có cảm giác là giao dịch Forex quá tự do, nên không kiềm lòng để trở thành giao dịch Forex chuyên nghiệp. Do đó trong bài hôm nay, tôi sẽ giới thiệu về nghề giao dịch Forex và dạy giao dịch Forex miễn phí.

Có những ai giao dịch Forex như một nghề nghiệp?

“Có những ai giao dịch Forex như một nghề nghiệp?” Là câu hỏi nhiều người thắc mắc như một động lực cho bản thân, là một ví dụ trong giao dịch Forex. Nhưng khi tìm hiểu xem những ai giao dịch Forex như một nghề nghiệp thật sự? Tại sao lại không tìm ra? Nghề giao dịch Forex có nghĩa là giao dịch Forex như một nghề duy nhất, không tính là IB Forex, là giáo viên dạy Forex hay làm nhân viên của Broker Forex. nhưng đó chỉ là nói đến người mua bán Forex, và lấy tiền lời ra sử dụng hay nhiều người gọi là Full Time Trader.

Từ kinh nghiệm bản thân khi quen biết với những người giao dịch Forex như một nghề, thì nhóm người này không thích việc phổ biến thông tin bản thân là một người giao dịch Forex, nhưng cũng không phải là dấu. Nhiều người sẽ thắc mắc rằng là những người này giao dịch Forex như thế nào. Tôi xin phép viết tóm tắt dễ hiểu.

Ai giao dịch Forex như một nghề nghiệp. Dạy Forex miễn phí cho đến khi giao dịch Forex chuyên nghiệp được

 Nghề giao dịch Forex

1. Luôn tìm hiểu kiến thức

Để trở thành người giao dịch tốt, chúng ta phải siêng năng tìm hiểu kiến thức, nhưng không chỉ là thị trường Forex cần phải siêng năng tìm hiểu. Người giao dịch có thể tìm hiểu dạy Forex miễn phí cho đến khi giao dịch thành thạo trên webiste  vipforexcourse.com.

2. Lợi nhuận không nhiều, nhưng cũng không lỗ

Việc giao dịch Forex thì tiền lời từ những giao dịch của chúng ta, nếu không như vậy thì chúng ta sẽ phải lấy tiền ở đâu ra? Do đó dù chúng ta có lợi nhuận từ những giao dịch Forex không nhiều cũng không sao, nhưng tiền lời không được thiếu, không lỗ ở đây tính theo tháng hay mỗi 3 tháng. không phải mỗi ngày đền là lợi nhuận. Mặc dù có những người sẽ lỗ vốn, nhưng nhìn chung tính theo tháng hay 3 tháng có tổng là (+).

3. Tiền vốn cũng quan trọng

Mặc dù ưu điểm của Forex là có thể bắt đầu với số tiền giao dịch ít, nhưng phải luôn nhớ rằng “High Risk High Return” càng mạo hiểm, càng có lợi nhuận. Nhưng để làm nghề giao dịch Forex thì phải chịu sự mạo hiểm cao. Khi không cần sự mạo hiểm thì phải chọn sự mạo hiểm thấp. Nhưng khi mạo hiểm thấp thì khả năng lợi nhuận cũng thấp theo. Ví dụ, lợi nhuận 3% một tháng, tương đương với 36% một năm (Đây là con số khá đầy đủ so với những giao dịch khác). Vốn 100,000 đồng, lợi mỗi tháng 3%, sẽ là 3000 đồng, sẽ không đủ xài. Nhưng nếu có vốn 2,000,000,000 đồng. lợi nhuận mỗi tháng 3% hay 60,000,000 đồng. Đây rõ ràng là một con số đáng quan tâm.

error: Content is protected !!