Người giao dịch theo hướng nghiên cứu kỹ thuật biểu đồ, thì không ai không biết đến Indicator “Stochastic Oscillator”, vì đây là một Indicator rất được ưa chuộng trong thị trường Forex. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu kỹ thuật giao dịch tạo lợi nhuận trong thị trường Forex bằng Stochastic.

Kỹ thuật giao dịch có lời bằng Stochastic Oscillator

Giá trị ban đầu của Stochastic Oscillator bao gồm 2 zone như sau:

  1. Zone Overbought có giá từ 80 trở lên, khung màu xanh lá.
  2. Zone Oversold có giá từ 20 trở xuống, khung màu đỏ.
Giá sẽ chạy trong khoảng 0-100

Trong bài hôm nay là kỹ thuật giao dịch bằng Stochastic Oscillator, là phương pháp có thể đúng hoặc có thể sai đều được. Đền nghị đọc giả nên tin một nửa, không tin một nửa sẽ tốt hơn.

Trước hết, hãy quên đi kỹ thuật giao dịch bằng Stochastic Oscillator mà các bạn đã biết được từ trước để tránh bối rối.

Trước tiên, cài đặt giá trị Stochastic Oscillator mới bằng cách đem cột lên khu vực của Stochastic Oscillator, rồi double click trong khung màu xanh như hình.

Kỹ thuật giao dịch có lời bằng Stochastic Oscillator

Sau đó, sẽ có cửa sổ “Stochastic Oscillator” hiện lên, click Levels, sau đó Delete các giá trị trước đó hết. Sau đó điền các giá trị sau trong khung “Level” 12, 88, 27 ,73 và 50. Những con số này có được từ một giáo viên trong một bài đăng trên Panthip. Tôi đọc được khoảng năm 2010, hiện nay tìm lại bài đăng để trích tham khảo thì không thấy nữa.

Kỹ thuật giao dịch có lời bằng Stochastic Oscillator

3 zone quan trọng trong Stochastic Oscillator

Đối với nghiên cứu bằng Stochastic Oscillator, có thể chia thành 3 zone, theo như các giá trị có được như sau:

1. Zone không rõ ràng, bắt đầu từ 27-73

Zone không rõ ràng, bắt đầu từ 27-73

Nhìn chung, giá chạy trong khung này không rõ ràng, phần lớn là giá không có đường đi rõ ràng, hay giá di chuyển ít, không có dao động nhiều. Nếu người giao dịch chưa chắc sẽ Buy hay Sell, thì nên đợi dấu hiệu đáng tin cậy hơn. Nhưng đối với zone tiếp theo, chúng ta đã có thể mua bán được ở đường 50.

Nếu giá cắt đường 50 đi xuống, thì Sell.

Nếu giá cắt đường 50 đi lên, thì Buy.

2. Zone quay đầu, bắt đầu từ 12-27 và 73-88

Zone quay đầu, bắt đầu từ 12-27 và 73-88

Nhìn chung, khi giá vào zone này sẽ có sự quay đầu. Nếu giá đang trong xu hướng đi lên, vào zone 73-88 thì dự đoán là sẽ có sự quay đầu trong thời gian ngắn. Nếu giá nằm trong xu hướng đi xuống, vào zone 27-12, thì dự đoán là sẽ có sự quay đầu trong thời gian ngắn. Nếu người giao dịch mua hay bán trong zone này, tôi khuyến khích nên đợi thêm, đợi xem dấu hiệu trong zone cuối cùng. Nếu giá quay đầu trong khu vực này thật, thì có thể mua hay bán ngay khi giá cắt đường 50.

Như hình

Vào Buy khi giá ra khỏi zone quay đầu tại 12-27, sau đó giảm xuống đến đường 50. Không mở lệnh ngay khi giá vừa rời khỏi zone quay đầu vì có thể có dấu hiệu giả.

Vào Sell khi giá ra khỏi zone quay đầu tại 73-88, au đó tăng lên đến đường 50. Không mở lệnh ngay khi giá vừa rời khỏi zone quay đầu vì có thể có dấu hiệu giả.

Zone quay đầu, bắt đầu từ 12-27 và 73-88

3. Zone đi tiếp, bắt đầu từ 88-100 và 12-0

Zone đi tiếp, bắt đầu từ 88-100 và 12-0

Zone này có ý nghĩa y như tên, nếu giá vào zone này sẽ có thể đi tiếp theo xu hướng trước đó. Nếu giá trong xu hướng đi xuống thì dự đoán là giá sẽ đi xuống tiếp. Nếu giá trong xu hướng đilên thì dự đoán là giá sẽ đi lên tiếp. Do đó, nếu người giao dịch nào vội giao dịch khi giá vào zone quay đầu, nhưng giá lại không quay đầu mà lại tiếp tục đi vào zone kế tiếp thì nên chuẩn bị Stop Loss (như đã cảnh báo ở mục 2).

Phương pháp giao dịch khi giá đi vào Zone đi tiếp.

Mở lệnh giao dịch trong Zone đi tiếp, không phải là giá đi vào zone 88-100 thì Buy ngay lập tức, hay giá đi vào zone 12-00 thì Sell ngay lập tức. Mà giao dịch trong Zone đi tiếp là khi giá đi vào Zone đi tiếp cho dù đi lên tiếp 88-100 hay giảm tiếp 12-00 thì cũng chưa được tiến hành bất cứ giao dịch nào, nên đợi đường Stochastic đi đến khung còn lại.

Ví dụ giao dịch

Nếu giá đi vào Zone đi tiếp 88-100 thì không nên Buy ngay lập tức, mà phải đợi đường Stochastic giảm trước. Lưu ý từ đường Stochastic, đợiỳ đường này cắt nhau thì mới mở lệnh Buy. Nhìn chung, khi giá vào Zone đi tiếp, sẽ làm cho điểm cao nhất tiếp theo cao hơn điểm cao nhất ban đầu. Như hình.

Ví dụ giao dịch với Stochastic

Phần lớn, khi giá vào Zone đi tiếp thì giá sẽ xảy ra tình trạng Divergence sau đó, như nếu giá vào Zone đi tiếp 88-100 thì dự đoán là Stochastic điểm tiếp theo sẽ có Divergnce đi xuống khi đóng lệnh Buy, thì sau đó nên chuẩn bị Sell ngay. Như hình.

Ví dụ giao dịch với Stochastic

Đây là kỹ thuật tạo lợi nhuận bằng Stochastic. Nhưng đừng quên rằng không có phương pháp nào có thể kiếm lời 100%, do đó nên tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư.

error: Content is protected !!