Biểu đồ trong thị trường Forex có 3 hình thức: biểu đồ đường (Line Chart), biểu đồ thanh (Bar Chart), biểu đồ nến (Candlestick Chart). 3 hình thức biểu đồ là những biểu đồ có trong phần mềm MetaTrader 4, nhưng biểu đồ nhận được sự ưa chuộng nhất đó là biểu đồ nến (Candlestick Chart). Vì biểu đồ này có rất nhiều thông tin trong biểu đồ, giúp người giao dịch có thể sử dụng được những thông tin hữu ích đó, nên biểu đồ nến (Candlestick Chart) là biểu đồ được ưa chuộng nhất. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với biểu đồ nến (Candlestick Chart) và cách đọc biểu đồ nến.

Biểu đồ Forex hay biểu đồ nến Forex

Biểu đồ nến là một công cụ rất quan trọng vì biểu đồ nến có thể kết hợp với các nghiên cứu khác như hình dáng nến, hành vi giá (Price Action), Breakout. Biểu đồ nến được công nhận khắp thế giới không chỉ trong thị trường Forex, mà cả trong thị trường cổ phiếu khắp thế giới cũng nghiên cứu xu hướng bằng biểu đồ giá.

Cách đọc biểu đồ Forex

Cách đọc biểu đồ nến

Thành phần của biểu đồ nến bao gồm 5 yếu tố:

 1. Giá mở
 2. Giá đóng
 3. Điểm thấp nhất
 4. Điểm cao nhất
 5. Thân nến

Nếu nến là nến đi lên, hay thị trường Bò tót (Bullish), giá mở sẽ thấp hơn giá đóng.

Nếu nến là nến đi xuống, hay thị trường Gấu (Bearish), giá mở sẽ cao hơn giá đóng.

Điều quan trọng của biểu đồ nến Forex

Độ dài của thân nến

 • Thân nến dài, có nghĩa là sức mua hay sức bàn mạnh.
 • Thân nến ngắn, có nghĩa chỉ có sự thay đổi giá nhẹ, nên sức mua hay sức bán thấp.
 • Đôi khi không có dây nến cả bên trên và dưới, chỉ có thân nến dài, có nghĩa là thị trường Bò tót hay Gấu.
Độ dài của thân nến

Sau khi đã xem thanh nến, chúng ta sẽ xem hình ảnh chung của nến có dấu hiệu quan trọng, có thể là dấu hiệu của sự quay đầu.

Đặc biệt là dấu hiệu của thanh nến thể hiện sự sức mạnh/nhẹ của xu hướng, từ hình bên dưới thể hiện sức mạnh/ nhẹ của xu hướng đi xuống, nến đi xuống bắt đầu ngắn dần từ từ, có thể có sự thay đổi trong khoảng thời gian rất nhanh từ xu hướng đi xuống thành đi lên.

Dấu hiệu của thanh nến

Xem từ biểu đồ trong thị trường thật, có thể thấy rằng giá khi gần đến đường Hỗ trợ thì nến sẽ thể hiện rằng xu hướng đi xuống đang yếu dần, có khả năng là giá sẽ quay đầu hay nếu có đường Hỗ trợ nằm trong khu vực đó, thì có nghĩa là giá sẽ không thể phá vỡ đường Hỗ trợ đi xuống nữa.

Dấu hiệu của thanh nến

Từ hình bên dưới thể hiện sự mạnh/ nhẹ của nến đi lên, thân nến bắt đầu ngắn từ từ, nên sẽ có sự thay đổi trong thời gian ngắn, từ xu hướng đi lên thành xu hướng đi xuống.

Dấu hiệu của thanh nến

Xem từ biểu đồ trong thị trường thật, khi giá đến gần đường Kháng cự, nến có dấu hiệu thấy rằng xu hướng đi lên đang giảm dần và có khả năng là giá sẽ có sự quay đầu hay có đường Kháng cự nằm trong khu vực đó, có thể là giá sẽ không có khả năng phá vỡ đường Kháng cự để đi tiếp.

Dấu hiệu của thanh nến

Ngoài thân nến, thì dây nến cũng rất quan trọng với Price Action.

Ý nghĩa của dây nến

 • Dây nến xuất hiện do có sự thay đổi, đấu tranh giữa sức mua và sức bán.
 • Nếu dây nến phía trên dài, có nghĩa là sức bán mạnh, mặc dù người mua sẽ đẩy giá lên cao nhưng người bán cũng có thể kéo giá lại được.
 • Nếu dây nến phía dưới dài, có nghĩa là có sức mua mạnh, mặc dù người bán kéo giá thấp xuống, nhưng cuối cùng người mua cũng kéo giá đi tiếp.
Ý nghĩa của dây nến
 • Nếu dây nến trên dài, có nghĩa là xu hướng đi lên sẽ yếu dần.
 • Nếu dây nến dưới dài, có nghĩa là xu hướng đi xuống sẽ yếu dần.

Xem biểu đồ nến để nghiên cứu theo nguyên tắt Price Action sẽ kết hợp tốt với Time frame có kích thước khá lớn. Time frame có kích thước nhỏ như 5min hay 15min không thể cho câu trả lời tốt. vì có dấu hiệu giả nhiều.

Biểu đồ nến rất quan trọng với người nghiên cứu biểu đồ với chuyên gia giao dịch theo xu hướng.

error: Content is protected !!