Biểu đồ nến hay Candlestick Chart là biểu đồ giá thể hiện giá mở, giá đóng, điểm thấp nhất, điểm cao nhất, có thể nói biểu đồ này thể hiện đầu đủ thông tin, có đặc điểm gần giống biểu đồ đang được ưa chuộng nhất hiện nay.

Nếu nến là nến đi lên, hay thị trường Bò tót (Bullish), giá mở sẽ thấp hơn giá đóng.

Nếu nến là nến đi xuống, hay thị trường Gấu (Bearish), giá mở sẽ cao hơn giá đóng.

Nhưng trong kỹ thuật của Price Action,  nến đi lên không nhất thiết phải luôn có giá mở nằm dưới giá đóng, hay thanh nến đi xuống không cần phải có giá mở nằm cao hơn giá đóng. Vì Price action chú trọng sức mua bán trong thanh nến.

Ví dụ: Có thể thấy thanh nến trong 2 hình đều là thanh nến có thân nến ngắn, nhưng có dây nến dài. Mặc dù thanh màu xanh là thanh đi lên, màu đỏ là thanh đi xuống, nhưng với Price action tin rằng thanh màu xanh là dấu hiệu của thị trường đi xuống, còn màu đỏ là dấu hiệu của thị trường đi lên.

Biểu đồ nến - chìa khóa quan trọng của Price Action. Nền tảng cơ bản phải biết
Biểu đồ nến – chìa khóa quan trọng của Price Action. Nền tảng cơ bản phải biết
  • Dây nến phía trên dài, có nghĩa là xu hướng đi lên yếu dần.
  • Dây nến phía dưới dài, có nghĩa là xu hướng đi xuống yếu dần.

Việc xem biểu đồ nến để nghiên cứu theo nguyên tắc của Price Action, sử dụng tốt với Time frame có kích thước lớn. Time frame kích thước nhỏ như 5min hay 15min có thể sẽ không cho câu trả lời tốt vì có dấu hiệu giả thường xuyên hơn.

error: Content is protected !!