Bollinger band là một trong những Indicator rất được ưa chuộng,ộng, đặc biệt trong giới người giao dịch trong thị trường Forex. Bollinger band có thể dùng trong nghiên cứu tình trạng thị trường Sideway, hay tìm dấu hiệu quay đầu vẫn được.

Thành phần của Bollinger band

1. Upper Band: dãy trên
2. Middle Band: dãy giữa
3. Lower Band: dãy dưới

Ví dụ như hình

Bollinger band

Lợi ích của Bollinger band 

1. Tìm đường Hỗ trợ – Kháng cự (Support – Resistance) của giá

Phương pháp sử dụng Bollinger band tìm đường Hỗ trợ – Kháng cự của giá

Upper Band: dãy trên, làm nhiệm vụ đường Kháng cự

Middle Band: dãy giữa, làm nhiệm vụ của cả đường Hỗ trợ và Kháng cự

Lower Band: dãy dưới, làm nhiệm vụ của đường Hỗ trợ

2. Tìm xu hướng của biểu đồ giá

Phương pháp sử dụng Bollinger band tìm xu hướng của biểu đồ giá

Như hình minh họa bên dưới

Bollinger band sử dụng để tìm xu hướng của biểu đồ giá

Xu hướng giảm

Đặc điểm của xu hướng giảm là giá nằm trong khu vực dãy dưới và thường không phá vỡ dãy giữa hoặc có thể phá vỡ được dãy giữa nhưng cũng sẽ quay lại khu vực dãy dưới.

Xu hướng tăng

Đặc điểm của xu hướng tăng là giá nằm trong khu vực dãy trên và thường không xuống phá vỡ dãy giữa hoặc có thể phá vỡ được dãy giữa nhưng cũng sẽ quay lại khu vực dãy trên.

3. Sử dụng xem Overbought/Oversold

Zone Overbought là dãy trên, khi giá đến zone Overbought thì giá thường sẽ giảm xuống dãy giữa rồi tăng lại. Nhưng nếu giá trong tình trạng thị trường Sideway thì có thể sẽ phá vỡ dãy giữa và vẫn còn đủ mạnh để phá vỡ tiếp dãy dưới.

Zone Oversold là dãy dưới, khi giá đến zone Oversold thì giá thường sẽ tăng đến dãy giữa và giảm lại. Nhưng nếu giá trong tình trạng thị trường Sideway thì có thể sẽ phá vỡ dãy giữa và vẫn còn đủ mạnh để phá vỡ tiếp dãy trên.

Bollinger band sử dụng để xem Overbought-Oversold

4. Tạo lợi nhuận trong thị trường

Khi biết sử dụng Bollinger band áp dụng vào giao dịch của chúng ta, để nghiên cứu tìm xu hướng của biểu đồ giá.

Tạo lợi nhuận trong thị trường Forex với Bollinger band

Phương pháp tạo lợi nhuận trong thị trường Forex bằng Bollinger Band trong bài này không có gì là phức tạp, mà lại rất dễ hiểu. Chỉ có điều chúng ta phải sử dụng Bollinger Band kết hợp với các Indicator khác thì sẽ khó hơn. Nhưng trong bài hôm nay, chúng ta chỉ nói đến việc tạo lợi nhuận bằng Bollinger Band.

Phương pháp rất dễ dàng: đầu tiên là tìm tình trạng của thị trường hiện tại di chuyển theo hướng nào, Sideway hay Trend vì tình trạng thị trường khác nhau thì việc nghiên cứu cũng khác nhau.

Nghiên cứu tình trạng thị trường Sideway

error: Content is protected !!