Trong giao dịch Forex, có rất nhiều cách để nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu bằng Trend Line. Điều mà các nhà giao dịch phải biết khi muốn trở thành người giao dịch theo kiểu xu hướng, là sử dụng Trend line trong nghiên cứu giao dịch để tạo lợi nhuận đó là đường Hỗ trợ – Kháng cự và Breakout của đường Hỗ trợ – Kháng cự.

Nhiều người giao dịch có thể hiểu đường Hỗ trợ – Kháng cự là gì, nhưng Breakout thì có lẽ chỉ ít người biết đến. Do đó, trong bài hôm nay, tôi sẽ giới thiệu về “Breakout” để người giao dịch hiểu về Breakout và lợi ích của nó.

Breakout là gì?

Breakout có nghĩa đen là “đột phá”. Để dễ hiểu, Breakout là sự phá vỡ đường Hỗ trợ – Kháng cự. Khi có Breakout xảy ra có nghĩa là giá sẽ có sự thay đổi xu hướng trong tương lai gần.

Breakout là gì?
Breakout là gì?

(Ví dụ của Breakout tại đường Hỗ trợ).

Phân loại Breakout

Breakout có 2 loại, bao gồm:

  • Breakout trong cùng một nến

Là Breakout trong khoảng thời gian ngắn, chỉ trong 1 thân nến, phù hợp với người giao dịch nhanh, hay người giao dịch kiểu Scalping.

  • Breakout tại đường Hỗ trợ – Kháng cự

Là Breakout tại đường Hỗ trỡ – Kháng cự, có thể là dấu hiệu của sự thay đổi xu hướng.

Breakout là sự phá vỡ đường Hỗ trỡ – Kháng cự, nhưng không phải mỗi lần có Breakout thì giá cũng sẽ Breakout thành công, vì có nhiều khi giá cố gắng phá vỡ đường Hỗ trợ – Kháng cự, nhưng không thành công. Breakout như vậy gọi là “Breakout giả”, hay gọi chính thức là ” Breakout không thành công”.

Breakout giả có thể thấy nhiều trong thị trường có sự biến động mạnh, hay sự lung lay mạnh. Ví dụ như hình bên dưới.

Breakout không thành công (Breakout giả)
Breakout không thành công (Breakout giả)
error: Content is protected !!