Breakout có ý nghĩa là “phá vỡ giới hạn”, giải thích một cách dễ hiểu, Breakout là phá vỡ đường Hỗ trợ – Kháng cự. Khi có Breakout xảy ra, thì có thể là giá sẽ có sự thay đổi xu hướng hay quay về đường cũ trong thời gian ngắn sắp tới.

Breakout trong cùng thanh nến có nghĩa là gì?

Breakout trong cùng thanh nến là Breakout hay việc cố gắng phá vỡ đường Hỗ trợ – Kháng cự trong thời gian ngắn. Breakout trong cùng thanh nến có nhiều lợi ích được sử dụng, đặc biệt là các người giao dịch thích nghiên cứu trong Time Frame nhỏ, hay người giao dịch kiểu Scalping vào nhanh ra nhanh có thể sử dụng kỹ thuật và kiến thức Breakout trong cùng thanh nến ra để sử dụng trong nghiên cứu biểu đồ giá.

Nhưng nếu giá có sự di chuyển hay lung lay mạnh mẽ, có thể gặp tình trạng Breakout giả nhiều lần. Người giao dịch chưa có kinh nghiệm nên cẩn thận điểm này hay có thể tránh giao dịch trong khoảng thời gian trên để tránh mạo hiểm.

Ví dụ Breakout trong cùng thanh nến

Ví dụ Breakout trong cùng thanh nến
Ví dụ Breakout trong cùng thanh nến

Phương pháp tạo lợi nhuận từ Breakout trong cùng thanh nến

  • Mở lệnh Sell khi khi giá Breakout trong cùng thanh nến tại đường Hỗ trợ

Một trong những ý nghĩa khác là giá cố gắng phá vỡ đường Hỗ trợ đi xuống và cuối cùng giá cũng đã phá vỡ thành công, nên tiến hành mở lệnh Sell (như hình).

  • Tạo Stop Loss tại đường Kháng cự (như hình)

Phương pháp tạo lợi nhuận từ Breakout trong cùng thanh nến
Breakout trong cùng thanh nến, phương pháp tạo lợi nhuận trong thời gian ngắn

Nhưng dù sao đi nữa việc kiếm lời từ phương pháp đợi dấu hiệu từ Breakout trong cùng thanh nến có thể không phải là phương pháp tốt nhất trong việc tạo lợi nhuận. Vì trong khoảng thời gian giá lung lay mạnh mẽ, hay trong khoảng thời gian biểu đồ di chuyển một cách mạnh mẽ, có thể gặp Breakout giả dễ dàng. Phương pháp này do đó không mấy thích hợp làm dấu hiệu mua bán cho người giao dịch mới.

Vì tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ là gần như nhau, hay một ý nghĩa khác là nếu người giao dịch sử dụng dấu hiệu giao dịch này từ Breakout trong cùng thanh nến, Port vốn của bạn sẽ không phát triển vì có cơ hội lỗ vốn cao vì Breakout trong cùng thanh nến thì bạn sẽ sử dụng dấu hiệu giả rất nhiều.

Do đó Breakout trong cùng thanh nến không thích hợp lắm trong việc dùng làm dấu hiệu mua bán. Nhưng nếu người giao dịch nào có chiến lược trong giao dịch rồi, có thể sử dụng Breakout trong cùng thanh nến sử dụng làm dấu hiệu mua cũng là một suy nghĩ hay vì dấu hiệu mua của Breakout trong cùng thanh nến là một dấu hiệu nhanh.

error: Content is protected !!