Thị trường Forex và thị trường chứng khoán rất khác nhau, nhưng hầu hết các nhà giao dịch vẫn quen gọi là thị trường chứng khoán Forex. Nhưng thật ra Forex và chứng khoán rất khác nhau. Ngoài thị trường Forex và thị trường chứng khoán mà nhiều người hiểu nhầm, còn có Binary Option và Options bị nhiều người xem nhầm là một. Trước hết phải nói rằng Binary Option là thị trường giao dịch tỷ giá gần giống với Forex, có nguyên tắc mua bán gần giống nhau. Nếu ai biết Forex là gì, có nguyên tắc giao dịch như thế nào thì cũng sẽ hiểu được nguyên tắt hoạt động của Binary Option vì Binary Option là giao dịch tỷ giá bằng cách tham khảo biểu đồ giá từ thị trường thật, có thể là giá cặp tiền tệ từ thị trường Forex, hay chứng khoán như của Apple, Google, Intel, Amazon, mcdonalds, Sony và rất nhiều tên tuổi khác, để người giao dịch dự đoán kết quả xem giá sẽ tăng hay giảm trong thời gian quy định.

Call Option và Put Option là gì? Đối với Options Trading mới
Call Option và Put Option là gì? Đối với Options Trading mới

Options là gì?

Options là dấu hiệu mà người bán Options cho người mua Options trong mua hoặc bán tài sản trong tương lai theo giá và số lượng đã được đồng ý trong hợp đồng. Người mua bán Options là người có quyền quyết định xem có sử dụng quyền đó hay không. Người mua sẽ chọn quyền và người bán phải đồng ý cho người mua sử dụng quyền như đã thương lượng. Trong ngày đồng ý giao dịch Options, người bán phải thanh toán cho người mua Options một số tiền trao đổi với quyền như trong hợp đồng. Chúng ta gọi số tiền này là Premium.

Options chia theo đặc điểm sử dụng quyền, bao gồm 2 loại:

1. Call Option

Call Option là người bán cho quyền người mua Option trong việc “Mua” hàng hóa tham khảo số lượng, giá và thời gian quy định. Người mua Option là người nhận quyền, có thể chọn sử dụng quyền trong việc “Mua” này hay không. Người mua Call Option chọn không sử dụng quyền trong thời gian quy định thì Option sẽ hết hạn. Nhưng nếu người mua Option chọn quyền “Mua” hàng hóa tham khảo trong thời gian quy định thì người bán Option phải có chấp nhận “Bán” hàng hóa tham khảo cho người mua Option theo số lượng và giá đã thương lượng.

2. Put Option

Put Option là việc người bán Put Option cho quyền người mua Put Option trong việc “Bán” hàng hóa tham khảo số lượng và giá và thời gian được quy định. Người mua Put Option là người được quyền có thể chọn sẽ sử dụng quyền “Bán” hay không. Nếu người mua Put Option chọn không mua quyền trong thời gian quy định thì Option sẽ hết hạn. Nhưng nếu người mua Option chọn quyền “Bán” hàng hóa tham khảo trong thời gian quy định thì người bán Option phải có chấp nhận “Mua” hàng hóa tham khảo cho người mua Option theo số lượng và giá đã thương lượng.

Giá PREMIUM

Giá Premium là số tiền mà người mua Option (cả Call và Put) chi trả để mua quyền Mua hoặc quyền Bán cho người bán Option. Giá Premium mà người mua Option thanh toán là giá vốn của người mua. Trong khi đó, Premium này cũng chính là thu nhập của người bán.

Giá Premium của Option được bao gồm 2 phần:

1. Giá trị thật (Intrinsic Value)

Cả Put và Call Option đều có giá trị thật. Khi Option có tình trạng In-the-money hay khi người đầu tư sử dụng quyền thì giá trị từ việc sử dụng quyền có kết quả là (+). Do đó Option có tình trạng là At-the-money và Out-of-the-money sẽ có giá trị thật là 0, hay không có giá trị thật.

2. Giá trị theo thời gian (Time Value)

Sự khác biệt giữa phí bảo hiểm và giá trị thực tế. Đây là thời điểm mà các nhà đầu tư sẵn sàng trả tiền cho các tùy chọn để mua thời gian để giành được một lựa chọn có lợi nhuận.

Tùy chọn trong tiền cung cấp cả giá trị thực và giá trị thời gian. Các tùy chọn tiền-và-tiền-out-of-the-money Nó chỉ là giá trị thời gian.

Đây là tùy chọn dành cho các nhà giao dịch muốn là Tùy chọn giao dịch hoặc giao dịch trong các tùy chọn. Không giống như thị trường ngoại hối, nhưng đối với một chút kiến ​​thức. Tôi biết nó không bị hư hại.

error: Content is protected !!