Nhà đầu tư trên thị trường Forex có 4 cấp mà mỗi cấp có hành vi và tính cách giao dịch khác nhau, hãy xem xem bạn giống với nhà đầu tư cấp nào? Hãy xem nhé.

Nhà đầu tư Forex cấp 1

Nhà đầu tư cấp này là nhà đầu tư mới, có rất nhiều. Nhà đầu tư trong cấp này sẽ có thể hay đề cập đến lợi nhuận và tưởng tượng rằng sẽ giàu cùng với Forex, mua cái này cái kia, trò chuyện với những người xung quanh rằng Forex tốt như thế này thế kia, nhưng thật ra nhà đầu tư trong cấp này chỉ lọt vào nhóm cấp 2 chỉ 50 người tính trong tổng 100 người.

Nhà đầu tư Forex cấp 2

Nhà đầu tư trong cấp này có thể vượt qua được cấp 1 vì “tìm hiểu kiến thức”. Phần lớn nhà đầu tư trong cấp này thường trầy trật nhiều trong cấp 1 nên phải đi tìm hiểu kiến thức bổ sung và nghĩ rằng “lần này chắc chắn thắng, chắc chắn lợi nhuận” nhưng cuối cùng cũng không thắng được nhiều. Từ 50 người vượt qua cấp 1, để lên được cấp 3 thì chỉ khoảng 20 người.

Nhà đầu tư Forex cấp 3

Nhà đầu tư cấp này là nhà đầu tư có thể tạo được lợi nhuận liên tiếp, nhưng vẫn thỉnh thoảng lỗ vốn. Đây được xem là điều bình thường của nhà đầu tư. Nhưng mỗi lần lỗ vốn, các nhà đầu tư trong cấp này cảm thấy tiếc, muốn lấy lại vốn, làm mất đi lý trí và xảy ra tình trạng Overtrade. Nhà đầu tư cấp này có thể vượt qua đến cấp 4 chiếm không quá 10 người trong tổng 20 người.

Nhà đầu tư Forex cấp 4

Là nhà đầu tư có thể tạo được lợi nhuận liên tiếp, thỉnh thoảng lỗ vốn như một điều bình thường của nhà đầu tư,  nhưng vẫn quản lý được mức lỗ và không để hết tiền, rửa sạch tài khoản. Khi lỗ vốn, các nhà đầu tư này hiểu được rằng phải chịu lỗ ở mức độ nhất định để bảo đảm nguồn vốn, không phải lỗ rồi lỗ nữa để bay vèo hết tiền trong tài khoản. Những người trong cấp này là những nhà đầu tư thành công. Chỉ không quá 10% nhà đầu tư có thể vượt đến cấp này.

error: Content is protected !!