Thật ra đây là từ mà phần lớn người ta không quan tâm đến, vì liên quan đến lợi nhuận thương mại. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cũng là những người giao dịch, biết thêm những kiến thức như thế này cũng là một điều tốt. Nếu ai muốn tìm hiểu ý nghĩa của từ Commission thì có thể xem chi tiết trong bài này. Chắc chắn sẽ có thêm một kiến thức bổ ít hơn.

Commission là gì?

Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của từ Commission là gì. Ý nghĩa của từ này là phần hoa hồng mà Broker trả cho người giới thiệu Broker.

Ví dụ: nếu giao dịch 1 lệnh 1 Lot, chúng ta sẽ bị trừ ngay $10, giá trị này gọi là Spread hay nhiều người còn gọi là phí dịch vụ của Broker. Nhiều người hiểu lầm rằng Broker trả phí Commission cho IB Forex là tiền mà Broker lấy từ người giao dịch. Nhưng thật ra không phải vậy. Commission mà Broker trả cho IB Forex được trích một phần từ Spread. Người giao dịch mở tài khoản thông qua Broker hay thông IB Forex đều như nhau, vì dù bằng cách nào thì khi giao dịch Broker cũng trừ phí Spread. Nếu người giao dịch đăng ký trực tiếp với Broker thì cũng không khác gì từ IB, mà còn có thể có tốt hơn vì ngoài Broker, người giao dịch còn có thể nhận được các lợi ích khác từ IB.

Commission mà Broker trả cho IB nằm trong Spread, nhưng không phải Broker thanh toán tất cả Spread cho IB, mà chỉ là một phần của Spread.

Mặc dù một số Broker xác nhận rằng sẽ không tính bất kỳ chi phí hay Commission nào, nhưng thật ra là có tính Commission bằng cách cộng dồn vào Spread. Từ Spread là một từ vựng mới được xây dựng thay thế cho từ Commision để tránh cho người giao dịch cảm thấy rằng tiền của mình đã bị trừ đi thành những chi phí.

IB Forex là gì?

IB Forex viết tắt từ “Introducing Broker”, có nghĩa là người giới thiệu Broker. Nhiệm vụ chính của IB là giới thiệu người giao dịch mở tài khoản giao dịch Forex với Broker đó.

Ví dụ công việc của IB

Mở khóa dạy giao dịch Forex online, miễn phí cho những người giao dịch mở tài khoản Forex qua link của IB đó hoặc một số IB có EA tặng miễn phí cho người giao dịch mở tài khoản thông qua link của mình.

Nhìn chung IB sẽ có thu nhập từ mua bán của người giao dịch, có thể là thu nhập từ Spread 20-50% tùy thuộc vào mỗi Broker, hoặc có thu nhập từ mua bán tính theo Lot khi người giao dịch mở lệnh. IB sẽ không có liên quan đến lợi nhuận hay lỗ vốn của người giao dịch.

Commission là gì đối với IB hay Affiliate

Có thể đi đọc bài viết này, bản thân bạn không phải là người giao dịch, mà nằm trong nhóm Affiliate hay IB. Nếu bạn nằm trong những nhóm trên, hãy nhớ rằng Commission là % phí có được từ giao dịch Forex của những người giao dịch Forex, tính theo %. Commission như vậy được xem là nhiều và là thu nhập thụ động (Passive Income).

Tại sao Broker phải chi trả Commission cho IB hay Affiliate

  1. Tiết kiệm tiền quảng cáo rất nhiều vì nếu không có hệ thống những người giới thiệu Broker hay IB, thì Broker sẽ không được nhắc đến nhiều. Nhưng nếu có hệ thống IB, thì quảng cáo truyền miệng giúp cho Broker gần như không cần tốn chi phí quảng cáo.
  2. Là một trong những cách quảng cáo rất hiệu quả. Nếu Broker quảng cáo thông qua Google Ads, hệ thống thanh toán sẽ là PPC (Pay Per Click), hay thanh toán khi có click vào quảng cáo, Broker có thể không biết tiền thu được có đáng cho quảng cáo hay không, nhưng nếu thanh toán theo hệ thống IB, là hình thức thanh toán khi Broker có thu nhập, chi trả theo % thu nhập của Broker.

Không muốn thanh toán Spread

Rõ ràng rằng là Spread là chi phí của người giao dịch, là phí mà người giao dịch phải thanh toán lập tức khi mở lệnh. Có thể nói phần lớn người giao dịch không muốn thanh toán chi phí này. Nhưng nếu nhìn ở một gốc độ khác, Spread là chi phí chính của Broker, nếu Broker không có thu nhập thì sẽ hoạt động như thế nào. Do đó không phải tiếc phí Spread đã thanh toán, vì đó là phí dịch vụ của Broker. Nhưng nếu phí Spread mà bạn đang chi trả mắc và bạn cảm thấy OK thì nên xem xét lại.

error: Content is protected !!