Divergence được xem là một kỹ thuật nghiên cứu khá quan trọng đối với những nhà đầu tư thích nghiên cứu kỹ thuật, thích mua bán nhanh chóng. Đến điểm sẽ quay lại, vì theo như thống kê, khi giá xảy ra Divergence thì sẽ quay lại, đưa dấu hiệu khá nhanh và khá chính xác. Do đó các nhà đầu tư thường thích tìm điểm Divergence để tìm điểm mua bán.

Divergence là gì?

Divergence là sự xung đột giữa giá và indicators, là khi giá đi theo một đường và indicators đi một đường khác.

Nếu Divergence xảy ra, việc nghiên cứu theo kỹ thuật dự đoán rằng đó sẽ là dấu hiệu của sự thay đổi giá.

Divergence chia thành 2 loại:

1. Divergence đi lên, có nghĩa là nếu có Divergence xảy ra, giá sẽ theo hướng tăng, ví dụ:

Divergence đi lên

2. Divergence đi xuống, có nghĩa là nếu có Divergence xảy ra, giá sẽ theo hướng xuống, ví dụ:

Divergence đi xuống

Tóm lại:

Divergence đi lên xảy ra khi giá đang trong xu hướng đi xuống, khi Divergence xảy ra, dự đoán giá có thể sẽ thay đổi từ hướng xuống thành hướng lên.

Divergence đi xuống  xảy ra khi giá đang trong xu hướng đi lên, khi Divergence xảy ra, dự đoán giá có thể sẽ thay đổi từ hướng xuống thành hướng lên.

Nguyên tắc tạo lợi nhuận:

Khi có Divergence đi lên xảy ra, nhà đầu tư chuẩn bị Buy ngay lập tức.

Khi có Divergence đi xuống xảy ra, nhà đầu tư chuẩn bị Sell ngay lập tức.

Nhưng nếu giá không xung đột, có nghĩa là giá và indicators đi theo cùng một hướng thì gọi là “Convergence”.

error: Content is protected !!