Nhiều người giao dịch đang tìm kiếm EA Forex tốt nhất, nhưng điều gì có thể nói rằng là EA nào đó là tốt nhất? Backtesting Forex hay kết quả thử nghiệm từ biểu đồ giá thị trường Forex. Theo như tê gọi, kết quả kiểm tra biểu đồ giá trong quá khứ hay Backtesting Forex là việc đem giá trong quá khư ra kiểm tra. Nhưng cho dù việc kiểm tra đó tốt như thế nào thì cũng không thể đảm bảo rằng trong thị trường đó thì giá sẽ luôn  đi theo như vậy và một số EA Forex đươc thiết kế để có được kết quả Backtesting Forex tốt để có thể bán EA Forex cho các nhà giao dịch. Nếu ai đó giới thiệu bán EA Forex mắc chỉ vì có kết quả Backtesting Forex tốt thì bạn nên ngưng ngay và đừng nghĩ rằng Backtest là công cụ đảm bảo EA đó sẽ tạo lợi nhuận thật trong thị trường.

EA Forex tốt nhất đo từ Backtesting Forex không được !!!

EA Forex tốt nhất đo từ Backtesting Forex không được !!!

Thật ra, Backtesting Forex của EA là đo giá trị từ giá trong quá khứ để nghiên cứu hoặc giá dự đoán. Nhưng dù kết quả kiểm tra trong quá khứ có kết quả tốt như thế nào thì cũng không thể đảm bảo được thì giá cũng sẽ như vậy. Vì có nhiều EA được thiết kế để có kết quả Backtesting Forex tốt với hi vọng sẽ bán nó cho các người giao dịch mới. Nhưng nói như vậy thì cũng không có nghĩa là EA có kết quả Backtesting tốt thì không tốt, mà là EA đó có thể tốt hoặc không tốt còn tùy thuộc vào nhiều yếu tốt. Nhưng chắc chắn là tốt hơn EA có kết quả Backtesting Forex tệ vì Backtest mà còn tệ thì khó có thể làm gì được.

Các nguyên nhân làm cho không thể chỉ tin vào Backtesting Forex

  1. Backtesting là lấy giá trong quá khứ ra để kiểm tra nghiên cứu, nhưng trong thị trường tương lai thì không ai có thể dự đoán được chính xác 100% nên không ai có thể đảm bảo được rằng trong tương lai cũng giá cũng sẽ đi theo đúng đường cũ được.
  2. Biểu đồ từng Broker không giống nhau 100% làm cho Backtesting của từng Broker sẽ có kết quả chênh lệch.
  3. Trong phần mềm MT4 hay MT5 có thể sẽ có download không đúng hay không thành công, như giá có Gap cao đến mức không bình thường, như thế này có thể dự đoán được là giá này có thông tin sai.
  4. Thị trường thật và thị trường Backtesting có Spread khác nhau và thỉnh thoảng có mở lệnh trong thị trường thật, thì lệnh cũng không được mở ngay lập tức, điều này khác với Backtesting vì lệnh sẽ được mở ngay lập tức.

Thật ra có rất nhiều nguyên nhân làm cho Backtesting Forex không thể đảm bảo lợi nhuận trong tương lai được. Nhưng nếu lựa chọn EA có kết quả Backtesting tốt thì vẫn tốt hơn  EA có kết quả Backtesting tệ vì kể cả Backtesting mà còn không tốt thì chẳng có hi vọng tạo lợi nhuận trong thị trường thật.

error: Content is protected !!