Sóng Elliott Wave là một việc được xem là đáng quan tâm không kém đối với các nhà đầu tư thích nghiên cứu kỹ thuật. Bài viết này Vietnamforex.com xin phép giới thiệu vắng tắt. Lý thuyết Elliott Wave được phát hiện bởi Ralph Nelson Elliott, nguyên tắc chung của Elliott Wave là:

“Chu kỳ của thị trường sẽ lập đi lập lại vì cảm xúc của nhà đầu tư, những hành vi này sẽ thể hiện thông qua hình ảnh của biểu đồ giá.”

Ralph-Nelson-Elliot

Hình ảnh www.rutherfordjournal.org

Nhưng lý thuyết Elliott Wave cũng có nhiều điểm trái ngược nhau:

  • Lý thuyết Elliott Wave khá phức tạp
  • Tốn nhiều thời gian nghiên cứu
  • Phải ghi nhớ nhiều hình ảnh
  • Lý thuyết Elliott Wave khá khó hiểu
  • Và rất nhiều những điểm khác nữa

Các loại sóng Elliott Wave

Elliott Wave có 2 làn sóng, bao gồm:

1. Sóng kích thích (Impulsion) có 5 con: 1-2-3-4-5

2. Sóng ngủ (Correction) có 3 con: A-B-C

Các loại sóng Elliott Wave

Những nhà giao dịch mới có thể xem sẽ không hiểu đâu là sóng 1,2,3,4,5A,B,C. Do đó chúng tôi có hình ảnh giải thích minh họa. Hi vọng là các bạn sẽ hiểu được nhiều hơn.

Các loại sóng Elliott Wave 1

Nguyên tắc đếm sóng:

Phải có 5 sóng kích thích và 3 sóng ngủ (số 1 tới 5 là sóng kích thích, chữa cái A-C là sóng ngủ).

Sóng thứ 2 sẽ đi xuống không tới chân sóng 1 (đường màu xanh sẽ không xuống thấp hơn đường màu đỏ)

Sóng thứ 3 không phải là sóng cao nhất (sóng màu hồng không phải là sóng cao nhất, so với sóng màu đỏ và xanh dương)

Sóng thứ 4 sẽ không hạ thấp hơn ngọn của sóng thứ 1 (đường màu nâu sẽ không thấp hơn điểm cao nhất của đường màu đỏ)

Sóng thứ 5 phải cao hơn sóng thứ 3 (điểm cao nhất của đường màu xanh dương phải cao hơn điểm cao nhất của đường màu hồng).

Sóng B phải không cao hơn sóng thứ 5 (điểm cao nhất của đường màu vàng sẽ không cao hơn điểm cao nhất của đường màu xanh dương).

Sóng C phải thấp hơn sóng A (Điểm thấp nhất của đường màu đen phải thấp hơn điểm thấp nhất của đường màu tím).

error: Content is protected !!