Từ vựng chuyên ngành của Forex có rất nhiều. Để người giao dịch có thể nhớ hết tất cả các từ vựng chắc chắn là rất khó. Vì nhiều từ không được sử dụng để giao dịch hay ít khi được sử dụng trong đời sống hằng ngày, nên một số từ vựng không cần thiết nhớ cũng được. Nhưng hôm nay tôi có một từ đáng quan tâm, là một từ của thị trường Forex mà nhiều người ít biết đến đó chính là “Forex Correlation” hay mối quan hệ, mối quan hệ giữa các cặp tiền tệ hay mối quan hệ giữa cặp tiền tệ với các hàng hóa khác. Người giao dịch có thể xem mối quan hệ hay Forex Correlation tại trang web www.myfxbook.com. Trước khi xem đến mối quan hệ hay Correlation, chúng ta xem xem Forex Correlation là gì? Có lợi ích gì trong giao dịch Forex.

Forex Correlation là gì?

Forex Correlation là giá trị mối quan hệ của cặp tiền tệ, ví dụ như cặp EUR/USD có mối quan hệ với cặp GBP/USD, có nghĩa là nếu cặp EUR/USD tăng thì có khả năng là cặp GBP/USD cũng tăng, có thể xem giá trị này tại www.myfxbook.com.

Forex Correlation là gì?

Cách xem giá trị Forex Correlation

Trong khung màu xanh là cặp tiền tệ đem so sánh với cặp tiền tệ trong khung màu đỏ.

Cách xem giá trị Forex Correlation

Nếu không thấy cặp tiền tệ mà bạn cần biết click More (khung màu cam) để thêm cặp tiền mà bạn quan tâm. Nếu muốn thêm giá trị ở cột dọc, thêm cặp tiền tệ trong khung màu xanh hay Row Symbols. Nếu muốn thêm giá trị ở cột ngang, thêm cặp tiền tệ trong khung màu đỏ hay Column Symbols.

Cách xem giá trị Forex Correlation

Các cấp giá trị mối quan hệ

00 – 39 có mối quan hệ cấp thấp

40 – 79 có mối quan hệ cấp vừa

80 – 100 có mối quan hệ cấp cao

Nếu giá trị mối quan hệ có giá trị (+), thì giá của các cặp tiền tệ sẽ đi theo cùng một hướng.

Nếu giá trị mối quan hệ có giá trị (+), thì giá của các cặp tiền tệ sẽ đi ngược hướng nhau.

Ví dụ giá trị mối quan hệ (+)

Giá trị EUR/USD có giá trị mối quan hệ với GBP/USD là 97.4%.

Có nghĩa là nếu cặp EUR/USD tăng thì có cơ hội rất cao là GBP/USD cũng sẽ tăng. Nếu EUR/USD giảm thì có cơ hội rất cao là GBP/USD cũng sẽ giảm.

Ví dụ giá trị mối quan hệ (-)

Cặp tiền CAD/CHF có giá trị quan hệ với cặp AUD/CAD là -90.1%.

Có nghĩa là nếu cặp CAD/CHF tăng thì có cơ hội rất cao là AUD/CAD sẽ giảm. Nếu CAD/CHF giảm thì có cơ hội rất cao là AUD/CAD sẽ tăng.

Áp dụng lợi ích của Forex Correlation

Lợi ích của Forex Correlation có rất nhiều lợi ích hơn chúng ta nghĩ. Vì giá trị này là giá trị thể hiện hướng đi của cặp tiền tệ sẽ đi cùng hay ngược hướng với một cặp tiền tệ khác. Nếu là như vậy thì có nghĩa là giá Forex Correlation giúp chúng ta biết được xu hướng đi của biểu đồ giá của một cặp tiền tệ khác mà không cần nghiên cứu cặp tiền tệ đó.

Ví dụ

Cặp tiền tệ EUR/USD có giá trị mối quan hệ với GBP/USD là 97.4%.

Có nghĩa là nếu cặp EUR/USD tăng thì có cơ hội rất cao là GBP/USD cũng sẽ tăng. Nếu EUR/USD giảm thì có cơ hội rất cao là GBP/USD cũng sẽ giảm.

Nếu dự đoán EUR/USD tăng thì bạn mở lệnh Buy cặp EUR/USD, nhưng bạn lại đang chuẩn bị Sell GBP/USD. Nhưng bạn lại nhớ được rằng EUR/USD và GBP/USD có giá trị quan hệ đến 97.4%, là giá trị mối quan hệ nằm trong cấp độ cao, có cơ hội là hai cặp tiền tệ này sẽ đi cùng một đường. Nếu bạn cần Buy EUR/USD, nhưng lại Sell GBP/USD thì bạn phải nghiên cứu biểu đồ kỹ lại vì hai cặp tiền tệ này có giá trị quan hệ rất cao.

Cặp tiền CAD/CHF có giá trị quan hệ với cặp AUD/CAD là -90.1%.

Có nghĩa là nếu cặp CAD/CHF tăng thì có cơ hội rất cao là AUD/CAD sẽ giảm. Nếu CAD/CHF giảm thì có cơ hội rất cao là AUD/CAD sẽ tăng.

Nếu dự đoán CAD/CHF tăng để bạn mở lệnh Buy cặp CAD/CHF, nhưng bạn lại quyết định Buy cặp AUD/CAD. Nh

Nhưng bạn lại nhớ được rằng CAD/CHF và AUD/CAD có giá trị quan hệ đến -90.1%, là giá trị mối quan hệ nằm trong cấp độ cao, có cơ hội là hai cặp tiền tệ này sẽ đi ngược hướng nhau. Nếu muốn Buy cặp CAD/CHF và AUD/CAD cùng một lúc thì bạn phải nghiên cứu kỹ lại biểu đồ giá vì hai cặp tiền tệ này có giá trị quan hệ rất cao.

error: Content is protected !!