Forex là gì Forex hay FX là từ viết tắt của “Foreign Exchange”, là thị trường giao dịch tỷ giá ngoại tệ. Chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường Forex bằng sự chênh lệch giá trị tiền tệ, mua vào với tỷ giá thấp và bán ra với tỷ giá cao hơn.

Để giải thích một cách dễ hiểu đó là: thị trường Forex gần giống với thị trường cổ phiếu Việt Nam. Ví dụ, nếu chúng ta muốn mua cổ phiếu trên thị trường thì chúng ta phải mua cổ phiếu của một công ty nào đó trên thị trường, nhưng trong thị trường Forex, không mua bán cổ phiếu mà mua bán sự chênh lệch của tỷ giá đồng tiền tệ.

Ví dụ như:

Năm 2010 1 USD bằng 20,000 VND, đổi 20,000,000 VND được 1,000 USD.

Năm 2018, 1 USD bằng 23,000 VND, đem 1,000 USD ra đổi sẽ được 23,000,000 VND.

Sẽ thấy rằng việc đổi ngoại tệ năm nay sẽ lời được khoảng 3,000,000 VND. Trên thị trường Forex cũng diễn ra tương tự. Chúng ta sẽ kiếm lợi nhuận từ việc mua vào với tỷ giá thấp và bán ra khi tỷ giá cao, nhưng nếu mua vào khi tỷ giá cao mà bán ra khi tỷ giá thấp thì sẽ lỗ vốn, đây gọi là “mua bán sự chênh lệnh tỷ giá”.

Loại đồng tiền tệ trên thị trường Forex có rất nhiều, mỗi loại được viết tắt thành 3 chữ cái, 2 chữ cái đầu là viết tắt tên đất nước và chữ cuối cùng viết tắt của đồng tiền tệ đất nước đó.

Ví dụ như:

Nước Việt Nam: VN

Đồng tiền Việt Nam: D (đồng)

Tên viết tắt của đồng tiền Việt Nam là: VND

Các đồng tiền tệ được ưa chuộng giao dịch trên thị trường Forex:

USD: đất nước United States, đồng Dollar
EUR: đất nước Euro members, đồng Euro
JPY: đất nước Japand, đồng Yen
GBP: đất nước Great Britain, đồng Pond
CHF: đất nước Switzerland, đồng Swiss Franc
CAD: đất nước Canada, đồng Canadian dollar
AUD: đất nước Australia, đồng Australian dollar
NZD: đất nước New Zealand, đồng New Zealand dollar

Trên thị trường Forex, sẽ mua bán theo cặp tỷ giá:

Ví dụ như USD/VND, cặp đô la Mỹ và đồng Việt Nam.

Đồng tiền tệ đứng trước có tên là Base currency, theo ví dụ là USD.

Đồng tiền tệ đứng sau có tên là Quote currency, theo ví dụ là VND.

Ví dụ USD/VND = 23,000.

Có nghĩa là Base currency bằng 1 Quote currency, có giá trị bằng 23,000 hay 1 đô la Mỹ có giá trị bằng 23,000 đồng.

Ví dụ USD/JPY = 112

Có nghĩa là Base currency bằng 1 Quote currency, có giá trị bằng 112 hay 1 đô la Mỹ có giá trị bằng 112 Yên Nhật.

Có những ai giao dịch trên thị trường Forex?

Trên thị trường Forex có sự mua bán trao đổi đồng tiền tệ từ các tổ chức, từ nhóm người, từ nhiều nguyên nhân khác nhau như đổi tỷ giá để thanh toán hàng hóa dịch vụ, nhưng trao đổi ngoại tệ để giao dịch kiếm lời là chủ yếu.

Những thành phần giao dịch thị trường Forex:

 • Ngân hành nhà nước
 • Ngân hàng thương mại
 • Ngân hàng đầu tư
 • Broker
 • Công ty chuyển tiền quốc tế
 • Nhà đầu tư khác

Những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá ngoại tệ

Trên thị trường Forex, tỷ giá trao đổi ngoại tệ có sự thay đổi từ nhiều nguyên nhân:

 • Nhu cầu mua và nhu cầu bán (Cung và cầu)
 • Kinh tế của đất nước
 • Thiên tai, khủng bố
 • Giao thương giữa các nước
 • Chính trị
 • Điều chỉnh lãi suất
error: Content is protected !!