Kỹ thuật trong việc mua bán Forex hay chiến lược trong việc mua bán tỷ giá Forex (Forex Stratery) có rất nhiều phương pháp. Nhà đầu tư sẽ có kỹ thuật và chiến lược tạo lợi nhuận khác nhau như một số nhà đầu tư sẽ dùng robot mua bán hay sử dụng Expert Advisors (EA), một số nhà đầu tư khác sẽ giao dịch bằng Price Action (Hành vi giá), hoặc một số khác lại sử dụng dấu hiệu từ Indicators. Mỗi nhà đầu tư có thể có những phương pháp giống hay khác nhau, và mỗi một phương pháp mà từng nhà đầu tư áp dụng sẽ có kết quả khác nhau. Một số người có thể có lợi nhuận khổng lồ từ phương pháp này nhưng một số khác lại lỗ vốn đến nổi “rửa tài khoản”. Điều này là có thể xảy ra trên thị trường Forex. Do đó, trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu xem Forex Strategy – Chiến lược kiếm lời từ đường Kháng cự và Hỗ trợ trong Forex.

Forex Strategy – Chiến lược Forex – Kiếm lợi nhuận từ đường Hỗ trợ và Kháng cự Forex.

1. Kiếm lợi nhuận từ đường Hỗ trợ và Kháng cự xe dịch về phía bên cạnh.

Đường Kháng cự – Hỗ trợ có thể thấy được trong trạng thái Sideway hay giá có chiều hướng đi về phía kế bên.

Phương pháp tạo lợi nhuận:

Mở lệnh mua Buy khi giá chạm mức Hỗ trợ, sau đó giá thể hiện rằng sẽ không thể vượt mức đường Hỗ trợ.

Mở lệnh bán Sell khi giá chạm mức Kháng cự, sau đó giá thể hiện rằng sẽ không thể vượt mức đường Kháng cự.

Kiếm lợi nhuận từ đường Hỗ trợ và Kháng cự xe dịch về phía bên cạnh.

2. Kiếm lợi nhuận từ việc phá vỡ đường Hỗ trợ trở thành đường Kháng cự và phá vỡ đường Kháng cự rồi trở thành đường Hỗ trợ.

Đường Kháng cự và Hỗ trợ này thấy nhiều trong trạng thái Trend, khi đó giá sẽ đi theo một hướng nhất định.

Ví dụ đường Hỗ trợ bị phá vỡ trở thành đường Kháng cự.

Ví dụ đường Hỗ trợ bị phá vỡ trở thành đường Kháng cự

Ví dụ đường Kháng cự bị phá vỡ trở thành đường Hỗ trợ.

Ví dụ đường Kháng cự bị phá vỡ trở thành đường Hỗ trợ

Cách tạo lợi nhuận:

Mở lệnh mua Buy khi giá có thể phá vỡ đường Kháng cự, nếu giá đi lên tiếp tục phá vỡ đường Kháng cự tiếp thì mở tiếp lệnh Buy và làm như vậy tiếp tục.

Kiếm lợi nhuận từ việc phá vỡ đường Hỗ trợ trở thành đường Kháng cự và phá vỡ đường Kháng cự rồi trở thành đường Hỗ trợ

Cho đến khi giá không thể vượt cao hơn đường Kháng cự và có xu hướng đi xuống.

Đến bước này thì nhà đầu tư nên đóng lệnh để có lời.

Mở lệnh bán Sell nếu giá phá vỡ đường Hỗ trợ. Nếu giá tiếp tục phá vỡ đường Hỗ trợ thì tiếp tục mở tiếp lệnh bán và làm như vậy tiếp tục.

Kiếm lợi nhuận từ việc phá vỡ đường Hỗ trợ trở thành đường Kháng cự và phá vỡ đường Kháng cự rồi trở thành đường Hỗ trợ 1

Cho đến khi giá thể hiện khả năng không thể phá vỡ đường Hỗ trợ được nữa và thay đổi hướng đi.

Đến bước này, nhà đầu tư nên đóng lệnh để tạo lợi nhuận.

Hình ảnh giá phá vỡ đường Hỗ trợ trở thành đường Kháng cự. Đường Kháng cự phá vỡ thành đường Hỗ trợ một cách liên tục giống như trong ví dụ ít khi thấy, nhưng thấy nhiều sẽ là đường Hỗ trợ bị phá vỡ thành đườn Kháng cự, đường Kháng cự bị phá vỡ trở thành đường Hỗ trợ chỉ 1 tầng duy nhất.

(Từ hình ảnh là sự thay đổi từ đường Hỗ trợ thành đường Kháng cự, đây chính là dấu hiệu của xu hướng giá giảm.)

Thay đổi từ đường Hỗ trợ thành đường Kháng cự, đây chính là dấu hiệu của xu hướng giá giảm
error: Content is protected !!