Forex Time Zone – thời gian đóng-mở cửa thị trường Forex, nhiều người cho rằng đây không phải là việc quan trọng, thường hay bỏ qua. Nhưng thật ra, Forex Time Zone – thời gian đóng-mở cửa thị trường Forex, lại là điều rất quan trọng mà người đầu tư nhất định không được bỏ qua. Nhiều người giao dịch có thể thắc mắc vì sao trong khoảng thời gian sáng theo giờ Việt Nam, giá trên thị trường Forex hầu như không có sự thay đổi nào, nhưng trong khoảng 19:00 đến tầm 21:00 thì giá lại có sự dao động và rất đáng giao dịch hơn lúc sáng. Vì đó là do thời gian hoạt động của các ngân hàng trung tâm có ảnh hưởng đến sự di chuyển của biểu đồ giá. Do đó, trong bài hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Time Zone Forex – thời gian đóng-mở cửa thị trường Forex trên khắp thế giới.

Forex Time Zone – thời gian hoạt động Forex

Hình bên dưới là hình thị trường của đồng tiền rất phổ biến trong thị trường Forex, thời gian được nói đến là thời gian theo giờ địa phương Việt Nam. Nếu muốn biết đâu là thời gian đáng giao dịch nhất, tôi xin gợi ý là khoảng thời gian mà cả hai thị trường cùng hoạt động. Theo hình bên dưới, để biết được thời gian nào là thời gian đáng giao dịch nhất của cặp EURUSD thì nhìn vào đường màu của USD và đường màu của EUR gặp nhau vào khoảng mấy giờ. Như hình sẽ thấy hai đường gặp nhau trong khoảng 19.00 – 23.00. Do đó, khoảng thời gian đáng giao dịch nhất của cặp EURUSD là từ 19.00 – 23.00. Vì khoảng thời gian hai thị trường mở hoạt động sẽ ảnh hưởng đến biểu đồ giá di chuyển, đáng quan tâm hơn những khoảng thời gian khác.

Nhưng nếu như thị trường của đồng tiền mà cả hai khoảng thời gian hoạt động không có cơ hội gặp nhau như USDJPY, thì cũng không có nghĩa là không có thời gian đáng giao dịch, nhưng khoảng thời gian đáng giao dịch nhất của USDJPY là 19.00 – 03.00 vì chúng ta nhắm chủ yếu vào đồng tiền chính của cặp USDJPY là đồng USD.

Forex Time Zone - thời gian hoạt động Forex

Thời gian đóng-mở của thị trường Forex trong từng thị trường, theo thời gian Việt Nam

Thị trường Mỹ (USD), thời gian mở cửa 19.00, đóng cửa lúc 03:00.

Thị trường London (GBP), thời gian mở cửa 15.00, đóng cửa lúc 23:00.

Thị trường Úc (AUD), thời gian mở cửa 05.00, đóng cửa lúc 13:00.

Thị trường Nhật (IPY), thời gian mở cửa 06.00, đóng cửa lúc 14:00.

Thị trường Franc Thụy Sĩ (CHF), thời gian mở cửa 13.00, đóng cửa lúc 21:00.

Thị trường Mỹ (USD), thời gian mở cửa 19.00, đóng cửa lúc 03:00.

Thị trường Châu Âu (EUR), thời gian mở cửa 14.00, đóng cửa lúc 23:00.

Thị trường Canada (CAD), thời gian mở cửa 19.00, đóng cửa lúc 03:00.

error: Content is protected !!