Từ vựng trong thị trường Forex có rất nhiều và cả trong website Myfxbook.com có rất nhiều từ chuyên ngành, làm cho người giao dịch không hiểu được nghĩa của các từ đó. Vì website Myfxbook.com là một website thể hiễn Port rất đáng tin cậy. Người giao dịch trong thị trường Forex có thể kiếm lời thật sự trong thị trường có thể đem thành tích vốn đầu tư của mình trong webiste Myfxbook.com. Vì trong Myfxbook sẽ thể hiện tất cả Port đầu tư, không chỉ một số lệnh giao dịch mà là tình hình chung của tài khoản, lợi nhuận hàng tháng, lỗ bao nhiêu một tháng, có bao nhiêu giao dịch, có mạo hiểm bao nhiêu. Những điều này phần lớn người giao dịch có thể hiểu ngay được khi xem Myfxbook. Nhưng cũng có một số từ vựng mà người giao dịch vẫn chưa hiểu được là gì? Và trong bai viết này, tôi sẽ giới thiệu về từ “Gain”, rằng Gain là gì?

Gain là gì?

Gain trong thị trường Forex là phần trăm lợi nhuận của Port vốn có sự phát triển. Nhưng nhìn chung, Gain không được nhắc đền nhiều. Phần lớn giá trị Gain sẽ gặp trong phần mềm MetaTrader 4 và MetaTrader 5, cả trong website Myfxbook.com.

Gain trong Myfxbook.com là gì?

Gain trong Myfxbook.com là phần trăm lợi nhuận của Port tài khoản có sự phát triển, nhưng trong website Myfxbook.com sẽ có 2 Gain như hình:

Gain trong Myfxbook

Đây là hình ảnh tài khoản Myfxbook trên Facebookm xin phép không nhắc tên ở đây. Chỉ xin phép làm ví dụ trong bài này, không có mục đích gì khác.

Từ hình thấy rằng 2 Gain có giá trị khác nhau, mà nhiều người có thể thắc mắc rằng khác nhau như thế nào? Tại sao lại khác nhau?

Gain: +2,006.34% hay Gain phía trên, là phần trăm giá trị lợi nhuận của Port vốn đầu tư có sự phát triển, nhưng không tin tưởng được. Vì nếu bạn có vốn đầu tư $1000, lỗ 80% thì tiền vốn còn lại là $200. Nhưng sau đó bạn giao dịch có lời $800, công với vốn $200 nên tổng vốn sẽ là $1000. Kết quả lợi nhuận của bạn sẽ là 0%, nhưng Gain sẽ là +400% vì hệ thống không đếm phần mà bạn lỗ vốn, mà tính kết quả có lời khi bạn có $200 vốn đến lúc có $800 lời, nên Gain này không tin tưởng được.

Abs. Gain: +92.71% hay Gain bên dưới, là phần trăm giá trị lợi nhuận của Port vốn đầu tư có sự phát triển, đây là giá trị có thể tin tưởng được. Vì nếu bạn có tiền vốn $1000, lỗ 80% vốn thì tiền lời sẽ còn $200. Sau đó, bạn giao dịch có lời $800, công với $200 vốn còn lại nên tổng Port của bạn là $1000, bằng ban đầu. Kết quả lợi nhuận của Port đầu tư sẽ là 0%. Trong Abs. Gain: có giá trị là 0%. Giá trị này là giá trị hệ thống tin tưởng được.

Nếu để ý từ hình ảnh bên trên sẽ thấy rằng, kết quả gửi vào tài khoản là $18,468.75, nhưng lợi nhuận thật sự là $17,122.04 hay bằng khoảng 92.71%, không phải 2006.34% như Gain bên trên.

Vì sao nhiều người cố gắng thể hiện Gain bên trên

Chắc chắn rằng Gain bên trên sẽ có giá trị cao hơn Abs. Gain:. Nếu người thể hiện Port đó là người giao dịch bình thường có thể sẽ thể hiện ảo như là mình làm được rồi, Nhưng nếu người thể hiện Port trong Myfxbook bằng giá trị Gain bên trên là người dạy khóa Forex hay người kinh doanh liên quan đến Forex có lợi từ việc thể hiện Port đầu tư trên Myfxbook bằng cách cố gắng tô tròn giá trị Gain hay chụp màn hình Gain bên trên với mục đích cho thấy người đó đã có lợi nhuận rất nhiều, để thu hút những người chơi mới đến học hay liên hệ kinh doanh với người đó.  Nhưng 2 giá trị Gain này bằng nhau, như một sự mua bán hay đánh bóng Port vốn của mình.

error: Content is protected !!