Nhiều người giao dịch có lẽ chưa hiểu hết ý nghĩa của từ “Gap” thật sự là gì? Có thể một số nơi nghiên cứu biểu đồ giá nói đến Gap như giá giảm đóng Gáp, giá có Gap là đường Hỗ trợ – Kháng cự, làm cho nhiều người thắc mắc thật sự rằng Gap là gì? Có lợi ích như thế nào trong thị trường Forex. Do đó, bài hôm nay, tôi sẽ giới thiệu về Gap trong thị trường Forex.

Gap trong thị trường Forex là gì?

Nếu người giao dịch tìm kiếm Google rằng Gap là gì thì kết quả sẽ không như mong đợi vì GAP có một ý nghĩa khác trong kinh tế là Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, có tên tiếng Anh là Good Agriculture Practice. Nhưng chắc chắn đây không phải là ý nghĩa mà người giao dịch Forex muốn biết.

Gap trong thị trường Forex có nghĩa là “khoảng trống” của biểu đồ giá, xảy ra do sự di chuyển khi “giá nhảy”, có thể xảy ra do nhiều yếu tố, đặc biệt là khi giá di chuyển một cách mạnh mẽ. (như hình)

Gap - Forex
Gap – Forex

Các loại Gap

Gap trong thị trường Forex có 4 loại:

1. Common Gap

Là Gap thông thường, hay khoảng trống của giá bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng cũng xảy ra khi biểu đồ giá di chuyển mạnh.

Đặc điểm của Gap loại này là có khoảng trống xảy ra bình thường, đặc biệt trong thị trường Sideway.

Common Gap
Common Gap

2. Breakaway Gap

Là loại Gap có sự Breakout đường Hỗ trợ – Kháng cự, khi có Gap loại này xảy ra, Gap sẽ trở thành đường Hỗ trợ hoặc đường Kháng cự, thể hiện rằng giá sẽ có sự thay đổi xu hướng.

Breakaway Gap
Breakaway Gap

Hình trong thị trường thật

Breakaway Gap 1
Breakaway Gap 1

3. Runaway Gap

Là hình thức Gap xảy ra khi giá đang di chuyển mạnh theo một hướng nào đó, như giá đi theo xu hướng lên ổn định, sau đó có khoảng trống xảy ra, giá vẫn di chuyển theo xu hướng đi lên, thì dự đoán rằng giá vẫn đi theo xu hướng đi lên mạnh mẽ, hay giá vẫn đi lên tiếp tục trong một khoảng thời gian nữa, vì Gap này cho thấy có sức mua rất lớn xảy ra.

Runaway Gap
Runaway Gap

Hình trong thị trường thật

Runaway Gap
Runaway Gap

4. Exhausting Gap

Là loại Gap rất giống với Runaway Gap, xảy ra khi giá đang di chuyển mạnh theo một hướng nào đó, như Runaway Gap. Nhưng khi xảy ra khoảng trống, nếu Runaway Gap sẽ đi theo hướng ban đầu thì Exhausting Gap cuối cùng cũng sẽ quay lại chỗ Gap và thay đổi xu hướng.

Ví dụ, nếu giá có xu hướng tăng liên tục, sau đó Gap xày ra. Lúc này, chúng ta vẫn chưa biết đây là Runaway Gap hay Exhausting Gap, phải đợi xem giá sẽ đi theo hướng nào. Nếu giá di chuyển xuống, đóng Gap thì lúc này ta có dự đoán đây là Exhausting Gap và sẽ có thể dự đoán rằng giá có sự thay đổi xu hướng từ tăng sang giảm.

Exhausting Gap
Exhausting Gap

Hình ảnh từ thị trường thật

Exhausting Gap
Exhausting Gap

Nhiều người có thể sẽ hiểu từ Gap hơn. Hình ảnh bên dưới sẽ tóm tắt mỗi loại Gap có hình dáng như thế nào.

Các loại Gap
Các loại Gap
error: Content is protected !!