Trong giao dịch trong thị trường Forex, nhà đầu tư có thể biết đến giá trị Spread vì đây là phí phải trả ngay sau mở lệnh hay giao dịch Forex. Trong mỗi một lệnh giao dịch, là phí đầu tiên phải thanh toán do đó Speard là gì thì hầu như một nhà đầu tư đều biết. Nhưng đối với các nhà đầu tư chuyên mua bán trong thời gian ngắn, không để lệnh qua đêm thì chắc sẽ không biết đến giá trị Swap. Điều chưa biết đến Swap là gì? Tại sao thỉnh thoảng phải thanh toán và tại sao có trường hợp Swap cộng (+) khi giao dịch tỷ giá ngoại tệ để qua đêm. Đây cũng là nguyên nhân của bài viết hôm nay. Chúng tôi sẽ giải đáp Swap là gì, tại sao phải thanh toán mỗi khi mua bán tỷ giá ngoại tệ để qua đêm.

Giá trị Swap là gì?

Giá trị Swap là phí qua đêm, có giá trị cộng (+) và trừ (-), xảy ra khi nhà đầu tư mở lệnh qua đêm. Giá trị Swap sẽ không tính trong đêm thứ Bảy và Chủ Nhật mà sẽ được tính theo cách riêng, hay tính gấp 3 lần trong đêm thứ Tư (nếu không muốn tốn phí Swap thì không nên giữ lệnh qua đêm). Đặc biệt là Swap không chỉ là chi phí, nếu nhà đầu tư giữ lệnh mà Swap (+) thì nhà đầu tư có cơ hội nhận thêm thu nhập từ giá trị Swap. Giống như hình thức gửi và vay ngân hàng, nếu gửi thì sẽ nhận lãi, còn vay thì sẽ chịu lãi.

Cách tính giá trị Swap:

Công thức Swap = (giá trị 1 Pip * tỷ giá giá trị Swap * số đêm)/ 10

Giải thích:

Giá trị 1 Pip: là sự chuyển động của giá 1pip có giá trị bao nhiêu? Nếu mở lệnh EUR/USD kích thước 1Lot, giá trị 1pip sẽ là $10. Nếu mở lệnh EUR/USD kích thước 0.1Lot, giá trị 1pip sẽ là $1.

Tỷ giá Swap: có thể xem tại MT4 trên cửa sổ Market Watch bằng cách click phải vào cặp tiền tệ muốn xem giá Swap, sau đó vào “Specification”.

Tỷ giá Swap
Tỷ giá Swap

Sau đó xem trong tab màu đỏ theo hình bên dưới. Swap long là tỷ giá giá trị phải chịu nếu mở lệnh Buy, có giá trị bằng -8.93 và Swap Short tỷ giá giá trị nhận được nếu mở lệnh Sell, có giá trị bằng 5.09.

Swap long và Swap short
Swap long và Swap short

Ví dụ chi phí từ Swap:

Mở lệnh mua 1Lot, để từ đêm thứ Hai đến đêm thứ Năm thì phải chịu phí Swap bao nhiêu?

Theo công thức tính Swap 1 đêm = (10* -8.93 * 1) / 10

Swap 1 đêm: -8.93$

Đêm thứ Hai: -8.93$

Đêm thứ Ba: -8.93$

Đêm thứ Tư phí gấp 3 lần: -8.93$*3 = -26.79

Tóm tắt: nếu muốn mở lệnh Buy, kích thước 1Lot, mở từ thứ Hai đến thứ Năm, sẽ có phí Swap là -44.65$.

Ví dụ thu nhập từ Swap:

Mở lệnh Sell 1Lot, mở từ thứ Hai đến thứ Năm, sẽ có thu nhập Swap là bao nhiêu?

Theo công thức Swap 1 đêm = = (10* 5.09 * 1) / 10

Swap 1 đêm = 5.09$

Đêm thứ Hai: 5.09$

Đêm thứ Ba: 5.09$

Đêm thứ Tư nhận lãi gấp 3 lần: 5.09$*3 = 15.27

Tóm tắt: nếu mở lệnh Sell kích thước 1Lot, mở từ thứ Hai đến thứ Năm, sẽ có thu nhập Swap là 25.45$.

Nhà đầu tư có thể dựa theo cách tính Swa để tìm chi phí hay thu nhập từ Swap. Một bộ phận nhà đầu tư cố gắng tìm cách học hỏi và tìm hiểu về Swap đểm tìm nguồn thu nhập từ Swap bên cạnh từ thị trường Forex.

error: Content is protected !!