Nếu nói đến các Broker tặng bonus mà không cần ký gửi – No Deposit Bonus Forex thì các nhà đầu tư chắc chắn sẽ mắt chữ A miệng chữ O ngay vì được giao dịch trên thị trường Forex bằng bonus tiền thật, không phải tài khoản thử nghiệm Demo. Bằng số tiền bonus đó, các nhà đầu tư có thể giao dịch và rút tiền thật nếu tuân theo đúng điều kiện và hợp đồng của Broker. Nếu thất bại cũng không thiệt hại gì vì đó không phải tiền của bản thân mà là bonus từ các Broker tặng để giao dịch Forex. Biết được điều này nhiều nhà đầu tư có thể sẽ thắc mắc là sẽ tìm bonus từ các Broker Forex ở đâu. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu các Broker Forex tặng bonus mà không cần ký gửi – No Deposit Bonus Forex.

Tóm tắt các Broker Forex mà không cần ký gửi tài khoản - No Deposit Bonus Forex 1

Broker Forex tặng bonus mà không cần ký gửi – No Deposit Bonus Forex:

1. Broker InstaForex tặng bonus $1,500

Broker InstaForex bonus $1,500

Open Account : https://instaforex.com/index.php?x=ETYI

2. Broker FBS.com bonus $123

Broker FBS.com bonus $123

Open Account : https://www.fbs.com/?ppk=non

3. Broker fxgiants bonus $35

Broker fxgiants bonus $35

4. Broker ironFX bonus $35

Broker ironFX bonus $35

5. Broker TickMill bonus $30

Broker TickMill bonus $30

6. Broker FXopen bonus $10

Broker FXopen bonus $10

7. Broker AGEA bonus $5

Broker AGEA bonus $5

8. Broker MarketsWorld bonus $10

Broker MarketsWorld bonus $10
error: Content is protected !!