Mô hình biểu đồ giá trên thị trường ngoại hối là quan trọng đối với các nhà giao dịch để nghiên cứu. Theo lý thuyết về các ngôi sao, “Lý thuyết Dow” nói điều đó. “Giá đã phản ánh mọi thứ”, do đó, việc tập trung vào các mẫu giá không phải là một cái gì đó để bỏ qua.

Trong bài này, tôi sẽ thảo luận về các biểu đồ Double bottom và Double top, đó là các đồ thị cho thấy sự đảo chiều. Nếu bạn tìm thấy một mô hình biểu đồ đáy đôi trong xu hướng giảm. Dự đoán, xu hướng giảm có thể sẽ giảm. Giá có thể thay đổi theo xu hướng tăng. Nếu bạn tìm thấy một mô hình biểu đồ hàng đầu đôi trong một xu hướng tăng. Dự báo có thể kết thúc sớm hơn. Giá có thể thay đổi theo xu hướng giảm.

1. Double bottom

Biểu đồ giá trong định dạng này sẽ được tìm thấy trên thị trường trong xu hướng giảm. Giá có khả năng thay đổi, xu hướng giảm là xu hướng tăng. Giao diện của biểu đồ Double bottom trông rất giống với chữ cái tiếng Anh W.

Double bottom

Double bottom bao gồm: 

  1. bottom 1
  2. bottom 2
  3. neckline

Phương pháp giao dịch:

Có ba cách để giao dịch với biểu đồ này.

1. mua một cách nhanh chóng

Mua ngay lập tức, biết rằng nó kết thúc với hình thức bottom 2, sau đó phương pháp này không phải là rất phổ biến. Bởi vì nó quá nhanh. Nó có thể phức tạp.

Double - bottom - mua bán nhanh chóng

2. Mua khi thật sự tự tin

Mua khi giá có thể vượt qua đường viền cổ. Đây là cách phổ biến nhất. Đây là dấu hiệu cho thấy việc mua hàng không nhanh và không quá muộn.

Double bottom - mua khi tự tin

3. Mua khi mọi thứ được đảm bảo.

Mua khi giá có thể xuyên thủng đường tiệm cận, sau đó giá trở lại để kiểm tra đường viền cổ tay một lần nữa để mua. Điều này không phải là rất phổ biến. Đôi khi giá không quay trở lại đường viền cổ, nhưng giá tăng lên.

Double bottom - Mua khi mọi thứ được đảm bảo

Điểm tạo lợi nhuận

Đáy đôi đo khoảng cách từ đường viền cổ đến đáy2 (đường TP) Nếu giá di động lên đến TP, nó sẽ không trở lại điểm lợi nhuận của nó. TP làm điều này cho đến khi giá được đảo ngược.

Double bottom - mua bán nhanh chóng

2. Double top

Biểu đồ giá trong biểu mẫu này được tìm thấy trong xu hướng tăng, giá có khả năng thay đổi theo xu hướng tăng. Giao diện của biểu đồ Double top trông giống với chữ cái tiếng Anh W ngược lại, mẫu này ngược với đáy kép.

Double top

Double top bao gồm: 

  1. top 1
  2. top 2
  3. neckline

Giao dịch với biểu đồ Double Top. Có ba cách để giao dịch.

Có 3 cách tham gia giao dịch:

1. mua một cách nhanh chóng:

Mua ngay lập tức để biết rằng đó là hai đầu, sau đó cách tiếp cận này không phải là rất phổ biến. Bởi vì nó quá nhanh. Nó có thể phức tạp.

Double - top - vào mua nhanh chóng

Mua khi giá có thể vượt qua đường viền cổ. Đây là cách phổ biến nhất. Đây là dấu hiệu cho thấy việc mua hàng không nhanh và không quá muộn.

2. Mua khi tự tin

Mua khi giá có thể vượt qua đường viền cổ. Đây là cách phổ biến nhất. Đây là dấu hiệu cho thấy việc mua hàng không nhanh và không quá muộn.

Double top - mua khi đã hiểu

3. Mua khi mọi thứ được đảm bảo.

Mua khi giá có thể xuyên thủng đường tiệm cận, sau đó giá trở lại để kiểm tra đường viền cổ tay một lần nữa để mua. Điều này không phải là rất phổ biến. Đôi khi giá không quay trở lại đường viền cổ, nhưng giá tăng lên.

Double top - mua khi mọi thứ được đảm bảo

Điểm tạo lợi nhuận

Tính toán Lợi nhuận dưới dạng Biểu đồ hai đầu, được đo từ Đường tiệm cận đến đầu 2 (đường TP) Nếu giá di chuyển đến TP, nó sẽ không trở lại lợi nhuận. 2 lần TP làm điều này cho đến khi giá được đảo ngược.

Double top - điểm tạo lợi nhuận
error: Content is protected !!