Trong nghiên cứu kỹ thuật, điều không thể thiếu được là Indicator, hay một số người còn gọi là Indi. Mặc dù nghiên cứu kỹ thuật có rất nhiều phương pháp như xu hướng di chuyển của giá (Trend), đường Kháng cự – Hỗ trợ (Support & Resistance), biểu đồ nến (Candlestick Chart), đường đi của giá (Chart Patterns), nhưng việc sử dụng Indicator vẫn rất quan trọng đối với người nghiên cứu kỹ thuật.

Indicator là gì?

Indicator là chỉ số, là công cụ có được nhờ tính toán số liệu của giá hay số lượng giao dịch, được tính toán theo công thức toán học. Người giao dịch bằng nghiên cứu kỹ thuật sẽ lấy Indicator sử dụng trong việc nghiên cứu đường đi của giá và quyết định giao dịch.

Lợi ích Indicator:

  1. Hỗ trợ nghiên cứu, tìm đường đi và xu hướng của giá.
  2. Hỗ trợ quyết định, tìm điểm mua bán, tìm điểm đóng lệnh.
  3. Sử dụng như dấu hiệu cảnh báo trước để đợi cơ hội giao dịch hay đóng lệnh tốt nhất.
  4. Tăng tự tin trong giao dịch.
  5. Và nhiều lợi ích khác nữa.

Giới thiệu các Indicator cho người mới giao dịch

Stochastic là Indicator phù hợp với giao dịch trong thị trường dạng Sideway vì cho dấu hiệu mua bán tương đối nhanh, phù hợp với giao dịch trong thời gian ngắn.

Exponential Moving Avarage (EMA) là Indicator sử dụng để tìm đường đi, xu hướng hay cơ hội thay đổi xu hướng.

MACD là Indicator phù hợp với giao dịch trong thị trường dạng Trend hay Sideway lớn vì MACD cho dấu hiệu mua bán chậm, phù hợp với giao dịch trong thời gian dài.

Cài đặt Indicators trong phần mềm MT4

Phương pháp cài đặt Indicators trên phần mềm MT4 cho người cần thêm Indicators vào phần mềm MT4.

  1. Chọn Disk C trong máy tính của bạn
  2. Chọn Program files
Cài đặt Indicator trong phần mềm MT4

3. Sau khi click Program files, vào sẽ thấy MetaTrader theo sau là tên Broker, trong ví dụ dùng của Exness, nên tên là MetaTrader – EXNESS.

Cài đặt Indicator trong phần mềm MT4

4. Sau khi vào, chọn “experts” hay nếu không gặp trong phần này thì vào file MQL4 trước rồi mở “experts” vì thỉnh thoảng folder “experts” sẽ nằm trong file MQL4.

Cài đặt Indicator trong phần mềm MT4

5. Chọn tiếp indicators

Cài đặt Indicator trong phần mềm MT4

6. Sau khi vào, kéo indicators cần thiết hay nếu copy thì có thể paste trong đây.

Cài đặt Indicator trong phần mềm MT4

Sau đó indicators thêm vào sẽ nằm trong Custom như hình phần mềm MT4 bên dưới.

Cài đặt Indicator trong phần mềm MT4

Nếu đang mở phần mềm MT4, thì thoát khỏi phần mềm rồi mở lại, thì sẽ có indicators đã cài đặt.

error: Content is protected !!