Fibonacci Forex là công cụ rất được công nhận, không chỉ trong thị trường Forex mà trong các thị trường khác cũng ưa chuộng sử dụng Fibonacci Forex để nghiên cứu đường đi của giá. Trong bài hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về Fibonacci Retracement và phương pháp lựa chọn nghiên cứu cơ bản, có thể hiểu dễ dàng ngay sau khi đọc bài viết này.

Kéo Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement là indicator nghiên cứu tìm ra giá mục tiêu, điểm ngưng lỗ bằng đường Kháng cự  – Hỗ trợ.

Các bước chọn sử dụng Fibonacci Retracement trong MT4

Các bước chọn sử dụng Fibonacci Retracement trong MT4
  1. Vào tab Menu tên “Insert”
  2. Chọn Fibonacci
  3. Chọn Fibonacci Retracement

Kéo Fibonacci Retracement

1. Khi mở Fibonacci Retracement, nếu giá theo xu hướng đi lên thì đem 0 ở điểm thấp nhất, và 100 ở điểm cao nhất. Nếu giá theo xu hướng đi xuống thì đem 0 ở điểm cao nhất, và 100 ở điểm thấp nhất.

Xu hướng đi lên

Xu hướng đi lên

Xu hướng đi xuống

Xu hướng đi xuống

2. Sau đó, tôi khuyến khích điều chỉnh giá chút ít để xem dễ dàng hơn bằng cách double click tại đường chấm chấm Fibonacci để hiện 3 điểm ở khu vực đường chấm chấm, sau đó click phải tại điểm chọn Fibo properties… và chỉnh sửa giá trị tại Fibo Levels, sau đó xem ô Description thêm =%$ vào sau con số để Fibonacci Retracement thể hiện giá như trong khung đỏ của hình.

Điều chỉnh giá trị - Kéo Fibonacci Retracement

Trước khi thêm =%$ thì Fibo không thể hiện giá tại điểm đề cập.

Điều chỉnh giá trị - Kéo Fibonacci Retracement

Các bước nghiên cứu bằng Fibonacci Retracement

Trong ví dụ nghiên cứu từ xu hướng đi lên, đem 0 ở điểm thấp nhất, 100 ở điểm cao nhất.

Theo hình

Các bước nghiên cứu bằng Fibonacci Retracement

Khi kéo đường Fibonacci Retracement xong, thì nghiêm cứu biểu đồ giá. Bình thường, nếu giá tăng thì giá đó sẽ đứng yên trong khoảng thời gian. Và thông thường giá sẽ đứng tại các điểm 61.8, 50.00 và 38.2.

61.8: nghỉ trạm đầu tiên

50.00: nghỉ trạm thứ hai

38.2: nghỉ trạm thứ ba

Nếu giá có thể vượt qua 3 trạm này thì nên theo dõi giá kỹ vì giá có thể thay đổi xu hướng. Nhưng phần lớn, nếu giá đi tiếp thì sẽ không rớt thấp hơn trạm thứ ba và tăng lên 100.0. Nếu phá vỡ được 100.0 thì mục tiêu tiếp theo là 161.8.

Điều chỉnh giá trị - Kéo Fibonacci Retracement

Theo như ví dụ, thời gian trôi qua, trong thị trường thật giá sẽ nghỉ tại trạm thứ hai 50.0 và giá sẽ tăng lên 161.8 theo như hình bên dưới.

Điều chỉnh giá trị - Kéo Fibonacci Retracement
error: Content is protected !!