Giao dịch trên thị trường Forex có rất nhiều hình thức, nhà đầu tư có thể tự chọn phương pháp giao dịch một cách tự do. Nhưng một phương pháp mua bán trong thị trường Forex được ưa chuộng nhiều. Vì thị trường Forex là thị trường có sự biến động mỗi ngày làm cho biểu đồ giá có sự lung lay nhiều ở mỗi năm. Một số nhà đầu tư cho rằng đây là sự mạo hiểm trên thị trường Forex, một số khác thì nghĩ rằng đây chính là cơ hội tạo lợi nhuận trên thị trường Forex. Một trong những hình thức giao dịch đó là Swing Trading, một số nhà đầu tư chú trọng vào việc kiếm lời từ sự lung lay biểu đồ giá bằng phương pháp giao dịch Swing Trading.

Swing Trading là gì?

Swing Trading là một hình thức giao dịch mà trong đó Swing có nghĩa là sự lung lay, do đó Swing Trading có nghĩa là giao dịch dựa trên sự lung lay của biều giá. Nhà đầu tư trong thị trường Forex phần lớn đều là người giao dịch theo cách Swing Trading vì giá trong thị trường Forex có sự biến động lớn, được xem là yếu điểm của thị trường Forex làm cho nhiều nhà đầu tư lo ngại vì sự lung lay là nguyên nhân của sự mạo hiểm. Nhưng giao dịch theo hình thức Swing Trading cũng giống như sử dụng sự lung lay đó là công cụ giao dịch, mua bán theo sự lung lay đó.

Những điều cần có nếu muốn giao dịch bằng Swing Trading

1. Kỹ năng đọc biểu đồ:

Giao dịch theo Swing Trading, không phải lúc nào cũng thích hợp với mọi hoàn cảnh, đặc biệt trong khoảng thời gian mà giá di chuyển theo trend một cách mạnh mẽ. Nếu trong giai đoạn này, nhà đầu tư giao dịch theo Swing Trading sẽ gặp cơ hội lỗ vốn rất cao. Vì giao dịch theo Swing Trading thích hợp với tình trạng thị trường có sự biến động giá mạnh, như Sideway. Do đó, kỹ năng xem biểu đồ giá để biết được giá sẽ đi theo hướng nào rất quan trọng.

2. Stop Loss

Stop Loss là hành động ngưng lỗ và ngưng lỗ đối với nhà đầu tư giao dịch theo Swing Trading được xem là rất quan trọng. Vì thỉnh thoảng nhà đầu tư đang giao dịch theo Swing Trading, ở trong tình trạng thị trường Sideway, sắp kết thúc xu hướng giảm. Nếu tình trạng thị trường đang là tình trạng Sideway. Khi nào kết thúc giảm, thì phải chuẩn bị dừng ngưng lỗ ngay, vì nếu không giá có thể di xa hơn nữa, và nhà đầu tư sẽ phải gặp tình trạng lỗ vốn khổng lồ.

3. Money Management

Money Management hay quản lý Port tiền vốn trong hình thức Swing Trading là một điều rất quan trọng. Vì nếu không quản lý tốt, thì nhà đầu tư có cơ hội rất lớn phải “rửa tài khoản” hoặc tài khoản đầu tư sẽ không lớn.

Giao dịch theo hình thức Swing Trading

Giao dịch theo hình thức Swing Trading trong thị trường Forex sẽ khá khác biệt với các thị trường khác như thị trường cổ phiếu. Vì giao dịch theo Swing Trading, trong thị trường cổ phiếu là hình thức giao dịch lâu dài hơn Swing Trading trong thị trường Forex làm cho việc giao dịch bằng hình thức Swing Trading của nhà đầu tư Forex có cả loại trong thời gian ngắn và dài.

Giao dịch theo hình thức Swing Trading trên thị trường Forex.

1. Tìm biểu đồ mà có việc di chuyển hoặc lung lay mạnh mẽ.
2. Dự đoán và tìm điểm Swing High và Swing Low.
Swing High: điểm cao nhất của giá biến động, Swing Low: điểm thấp nhất của giá biến động.
3. Mở lệnh Buy khi thấy Swing Low, mở lệnh Sell khi thấy Swing High. (màu xanh là Buy, đỏ là Sell).

Giao dịch theo hình thức Swing Trading

Từ hình bên trên chúng ta có thể thấy rõ là giao dịch trong thị trường Forex bằng hình thức Swing Trading sẽ có rất nhiều điểm mua, khác biệt hoàn toàn so với thị trường cổ phiếu. Vì trên thị trường Forex có sự biến động mạnh hơn, làm cho việc mua bán theo hình thức Swing Trading trên thị trường Forex có cả nhà đầu tư trong thời gian ngắn và dài.

error: Content is protected !!