Giao dịch trong thị trường Forex có thể sử dụng nhiều loại công cụ để nghiên cứu biểu đồ giá một cách tự do, không giới hạn. Người giao dịch có thể sử dụng Indicators, Price Action, Candlestick Chart và nhiều loại khác nữa. Nhưng phần lớn các người giao dịch trong thị trường Forex phần lớn nghiên cứu các yếu tố kỹ thuật nên việc sử dụng Indicators trong nghiên cứu biểu đồ giá trong thị trường là không thể thiếu được đối với người giao dịch trong thị trường Forex. Indicators trong thị trường Forex có rất nhiều, nên người giao dịch khó có thể quyết định sẽ phải dùng Indicators nào để nghiên cứu biểu đồ giá. Bài hôm nay, tôi sẽ giới thiệu một Indicators được ưa chuộng trong thị trường Forex và trong thị trường cổ phiếu. Indicators này chính là MACD Indicator và phương pháp sử dụng MACD Forex để kiếm lời cơ bản trong thị trường Forex.

MACD Indicator là gì?

MACD Indicator là gì?

Nhiều người hay gọi MACD là MAC-D, hay M-A-C-D, viết tắt từ Moving Average Convergence Divergence. Người phát minh ra MACD là Gerald Appel khoảng năm 1970, áp dụng từ đường Moving Average 2 cùng với Moving Average khác nhau.

MACD là Indicator nằm trong nhóm Oscillators, là Indicator đo sự lung lay của biểu đồ giá hay sử dụng trong tình trạng thị trường đi ngang Sideway, nhưng người giao dịch trong thị trường Forex phần lớn sử dụng MACD trong tình trạng thị trường Trend.

Phương pháp sử dụng MACD Forex kiếm lời

Bước đầu tiên, cài đặt như hình để giá MACD tốt nhất, điều chỉnh giá trị Fast EMA: 15, Slow EMA: 35 và MACD SMA: 9. Giá này khá ổn. Nếu người giao dịch có giá này của bản thân rồi, thì có thể điều chỉnh theo ưa thích, nhưng giá này là giá được dùng phổ biến đặc biệt người giao dịch Forex trong mỗi quốc gia.

Phương pháp sử dụng MACD Forex kiếm lời

Mua bán khi giá xảy ra Divergence

Nếu có Divergence thì có thể mở lệnh ngay, nhưng nếu chưa chắc chắn thì không nên giao dịch.

Nếu Divergence theo hướng lên thì tiến hành lệnh Buy.

Divergence theo hướng lên thì tiến hành lệnh Buy

Nếu Divergence

error: Content is protected !!