Giao dịch tỷ giá trong thị trường Forex có rất nhiều phương pháp. Mỗi người giao dịch đều có những phương pháp khác nhau, có thể là giao dịch bằng biểu đồ không, nghiên cứu giá bằng biểu đồ Forex thông qua tình hình giá hay sử dụng Indicators. Indicators trong thị trường Forex có rất nhiều. Một trong những Indicators nhận được nhiều sự ưa chuộng trong thị trường Forex phải kể đến là MACD. Do đó, trong bài hôm nay sẽ giới thiệu MACD là gì và phương pháp sử dụng MACD cơ bản để tạo lợi nhuận trên thị trường Forex.

MACD là gì?

MACD, hay còn gọi MAC-D, hay M-A-C-D là tên viết tắt của Moving Average Convergence Divergence.

Người phát minh ra MACD là Gerald Appel khoảng năm 1970, áp dụng từ đường Moving Average 2 cùng với Moving Average khác nhau.

MACD là Indicator nằm trong nhóm Oscillators, là Indicator đo sự lung lay của biểu đồ giá hay sử dụng trong tình trạng thị trường đi ngang Sideway, nhưng người giao dịch trong thị trường Forex phần lớn sử dụng MACD trong tình trạng thị trường Trend.

Thành phần cấu tạo MACD

1. MACD Histogram (thanh màu trắng)

2. Signal Line (đường chấm đỏ)

3. Moving Average (đường màu xanh)

Trong phần mềm MetaTrader4, nếu bạn chọn Indicator MACD thì chỉ có MACD Histogram và Signal Line 2, phải tự thêm đường Moving Average.

Thành phần cấu tạo MACD
Thành phần cấu tạo MACD

Sử dụng MACD và điều chỉnh giá

1. Vào Menu chọn tab Insert > Indicators >  Oscillators > MACD

Sau đó sẽ hiện lên Popup để điều chỉnh giá trị MACD. Sau đó điều chỉnh Fast EMA: 15, Slow EMA: 35 và MACD SMA: 9, giá trị này tương đối ổn, nhưng nếu người giao dịch có những giá trị riêng của mình thì có thể điều chỉnh tùy ý. Nhưng giá trị được giới thiệu là giá trị được phổ biến.

Sử dụng MACD và điều chỉnh giá
Sử dụng MACD và điều chỉnh giá

Sau đó sẽ có MACD hiện ra bên dưới của biểu đồ giá.

Sử dụng MACD và điều chỉnh giá
Sử dụng MACD và điều chỉnh giá

Nhưng trong hình chỉ có MACD Histogram và Signal Line, không có Moving Average nên chưa hoàn thành. Chúng ta phải tự thêm đường Moving Average.

2. Vào tab kế bên Navigator, click (+) sau đó vào Trend, rồi click (+) tiếp, sau đó tìm Indicator tên Moving Average (như hình).

Sử dụng MACD và điều chỉnh giá
Sử dụng MACD và điều chỉnh giá

Sau khi tìm thấy rồi thì giữ chuột tại Indicator Moving Average rồi kéo vào phần MACD (phải kéo vào phần MACD, nếu vào biểu đồ thì xem như sai, không sử dụng được).

3. Sau khi kéo Moving Average đến MACD xong, sẽ hiện Popup để cài đặt giá. Người giao dịch điều chỉnh Period: 3 và thay đổi MA method: Simple thành MA method: Exponential và Apply to: Close thành Apply to: First Indicator’s Data. Nếu đường MACD ban đầu có màu đỏ thì đổi thành màu xanh để dễ xem hơn.

Sử dụng MACD và điều chỉnh giá
Sử dụng MACD và điều chỉnh giá

Hoàn thành MACD của bạn rồi, có đặc điểm như hình.

Sử dụng MACD và điều chỉnh giá
Sử dụng MACD và điều chỉnh giá

Tạo lợi nhuận từ MACD

Có 3 hình thức tạo lợi nhuận trong thị trường Forex:

1. Giao dịch khi thanh MACD Histogram cắt đường 0.00. Nói cho dễ hiểu, người giao dịch thấy rằng MACD Histogram hình núi. Nếu MACD Histogram lộn ngược thì xem như núi dưới nước. Nếu MACD Histogram có chóp lên trên thì xem như núi trên nước.

Nếu MACD Histogram trên nước thì Buy.

Nếu MACD Histogram dưới nước thì Sell.

Tạo lợi nhuận từ MACD
Tạo lợi nhuận từ MACD

2. Giao dịch khi đường Signal Line (đường chấm màu đỏ) và Moving Average (đường màu xanh) cắt nhau được một lúc. Không mua bán khi 2 đường vừa mới cắt nhau, mà phải đợi một khoảng thời gian thì mới giao dịch.

Tạo lợi nhuận từ MACD
Tạo lợi nhuận từ MACD

Nếu Signal Line (đường chấm màu đỏ) và Moving Average (đường màu xanh) cắt nhau đi xuống thì Buy.

Nếu Signal Line (đường chấm màu đỏ) và Moving Average (đường màu xanh) cắt nhau đi lên thì Sell.

3. Giao dịch khi có Divergence

Nếu có Divergence thì có thể mở lệnh ngay, không cần phải đợi dấu hiệu khác.

Nếu Divergence theo hướng lên thì tiến hành lệnh Buy.

Tạo lợi nhuận từ MACD
Tạo lợi nhuận từ MACD

Nếu Divergence theo hướng xuống thì tiến hành lệnh Sell.

Tạo lợi nhuận từ MACD
Tạo lợi nhuận từ MACD

Bài này chỉ là giới thiệu về MACD, sử dụng MACD trên phần mềm MT4 và tạo lợi nhuận cơ bản từ MACD, chưa có nhiều kỹ thuật mà người giao dịch có thể lấy MACD ra để áp dụng với các Indicators khác.

error: Content is protected !!