Người đầu tư thành công trong thị trường Forex phần lớn sẽ quen với Margin Call và “Rửa tài khoản”. Vì để thành công được như hiện tại, những người đầu tư thành công sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn trải nghiệm, có thể là Margin Call hay Rửa tài khoản rất, rất nhiều lần. Nhưng những điều này giống như những bài học đắt giá cho người đầu tư phải thay đổi chiến thuật như thế nào để có thể tồn tại được. Nhưng những người mới giao dịch có thể sẽ không quen với Margin Call và “Rửa tài khoản”, do đó hôm nay tôi sẽ giới thiệu về từ Margin Call và “Rửa tài khoản” là gì, tại sao phần lớn người đầu tư không thích Margin Call và “Rửa tài khoản”.

Margin call là gì? Rửa tài khoản là gì? Điều mà các người giao dịch không muốn gặp

Margin call là gì?

Margin call là lệnh giao dịch mà bạn đang mở bị âm quá mức cho phép, ví dụ tài khoản có $500 mở tài khoản 1Lot làm cho mỗi di chuyển 1pip là $10. Nếu lệnh giao dịch đang mở bị âm $490. Nếu giá chỉ cần sai đường 1pip sẽ làm cho hệ thống đóng hết các lệnh mà bạn đang giữ, cho dù đang có là âm hay dương thì cũng sẽ đóng tự động.

Nhiều người có thể thắc mắc là vì sao lệnh dương cũng bị đóng. Vì Margin call xuất phát từ Port tài khoản của bạn không thể bị âm hơn nữa. Ví dụ có vốn $500, lỗ $490, nhưng có được là từ lệnh lời $1000, và lỗ $1,490, nên tổng lại sẽ là -$490. Nếu chỉ cần lỗ thêm 1pip, hệ thống sẽ tự động đóng tài khoản tự động, cả những lệnh lời và lỗ.

Rửa tài khoản là gì?

Rửa tài khoản là tài khoản bị Margin Call. Nếu giải thích dễ hiểu, rửa tài khoản là hiện tượng Mergin call hay sự cảnh báo, làm cho Port tài khoản gần sạch sẽ trong tài khoản hay còn cũng rất ít, nên nhiều người gọi đây là “Rửa tài khoản”.

error: Content is protected !!