Tổng hợp phần mềm Metatrader 5 và Metatrader 4, download cho PC và Mac của 10 Broker Forex nổi tiếng. Người giao dịch không cần mất thời gian download từ nơi kháco PC và Mac của 10 Broker Forex nổi tiếng. Người giao dịch không cần mất thời gian download từ nơi khác vì bài hôm nay, chúng tôi đã gôm chung lại hết. Nhưng trước khi download phần mềm Metatrader 5 và Metatrader 4, chúng ta tìm hiểu xem phần mềm Metatrader 5 và Metatrader 4 là gì.

Phần mềm MetaTrader4 (MT4) là gì?

Phần mềm MetaTrader4 có tên gọi là MT4, là phần mềm dùng để giao dịch trong thị trường Forex, được sự ưa chuộng của rất nhiều người. Phần mềm được thiết kế dễ sử dụng mặc dù nhìn có vẻ khó. Nhưng nếu tìm hiểu rồi thì sẽ thấy rất dễ. Phần mềm này có đầy đủ các công cụ sử dụng.

Phần mềm MetaTrader4 có thể giao dịch được rất nhiều như Forex, vàng, kim loại, tiền, tiền điện tử Bitcoin… Công ty MetaQuotes Software Corp là nơi phát triển phần mềm, của cả phần mềm Metatrader 4 và Metatrader 5.

Download Metatrader 5 và Metatrader 4

1. Broker exness

Broker exness

Download phần mềm MetaTrader 4 (MT4) của Broker exness (đối với Windows).

Download

DownloadDownload phần mềm MetaTrader 5 (MT5) của Broker exness (đối với Windows).

Download

2. Broker FBS

FBS

Download phần mềm MetaTrader 4 (MT4) của Broker FBS (đối với Windows).

Download

Download phần mềm MetaTrader 5 (MT5) của Broker FBS (đối với Windows).

Download

3. Broker XM

Download phần mềm MetaTrader 4 (MT4) của Broker XM (đối với Windows).

Download

Download phần mềm MetaTrader 5 (MT5) của Broker XM (đối với Windows).

Download

4. Broker Pepperstone

Pepperstone

Download phần mềm MetaTrader 4 (MT4) của Broker Pepperstone (đối với Windows).

Download

Download phần mềm MetaTrader 5 (MT5) của Broker Pepperstone (đối với Windows). Chưa có.

5. Broker FXCL (fxclearing)

FXCL (fxclearing)

Download phần mềm MetaTrader 4 (MT4) của Broker FXCL (fxclearing) (đối với Windows).

Download

Download phần mềm MetaTrader 5 (MT5) của Broker FXCL (fxclearing) (đối với Windows). Chưa có.

6. Broker HotForex

HotForex

Download phần mềm MetaTrader 4 (MT4) của Broker HotForex (đối với Windows).

Download

Download phần mềm MetaTrader 5 (MT5) của Broker HotForex (đối với Windows). Chưa có.

7. Broker Forex.com

Forex.com

Forex.comDownload phần mềm MetaTrader 4 (MT4) của Broker Forex.com (đối với Windows).

Download

Download phần mềm MetaTrader 5 (MT5) của Broker Forex.com (đối với Windows). Chưa có.

8. Broker FxPro

FxPro

Download phần mềm MetaTrader 4 (MT4) của Broker FxPro (đối với Windows).

Download

Download phần mềm MetaTrader 5 (MT5) của Broker FxPro (đối với Windows).

Download

9. Broker Forex4you

Forex4you

Download phần mềm MetaTrader 4 (MT4) của Broker Forex4you (đối với Windows).

Download

Download phần mềm MetaTrader 5 (MT5) của Broker Forex4you (đối với Windows). Chưa có.

10.  Broker Weltrade

Weltrade

Download phần mềm MetaTrader 4 (MT4) của Broker Weltrade (đối với Windows).

Download

Download phần mềm MetaTrader 5 (MT5) của Broker Weltrade (đối với Windows).

Download
error: Content is protected !!