Người giao dịch trong thị trường Forex hiện nay ngày càng nhiều, nhiều người muốn có lợi nhuận từ giao dịch.  Nhưng cũng có nhiều người, đặc biệt là người mới bắt đầu, muốn có lợi nhuận nhanh chóng từ giao dịch Forex. Nhưng cũng có nhiều câu hỏi đặt ra như bắt đầu giao dịch Forex với exness như thế nào để có lợi nhuận??? Sự thật là do kỹ thuật đặc biệt của từng người, càng tích lũy nhiều kinh nghiệm bao nhiêu thì càng giao dịch Forex chuyên nghiệp bấy nhiêu, có cơ hội kiếm lời nhiều bấy nhiêu. Còn để bắt đầu giao dịch Forex với exness, chúng tôi có nguyên tắc và hướng dẫn gửi đến đọc giả trong bài này.

1. Học hỏi và hiểu về giao dịch Forex

Hoạt động của thị trường Forex: từ giao dịch Forex với exness, người chơi mới phải tìm hiểu thông tin và hiểu về giao dịch chuyên sâu trước. Phải học hỏi và ghi nhớ ký hiệu cặp tiền tệ (Forex Symbols) sử dụng trong giao dịch Forex với exness như EUR/USD , GBP/USD , JPY/USD, đồng thời phải học hỏi, tìm hiểu về thời gian hoạt động của thị trường Forex (Forex Market Hours), phải hiểu rõ lệnh giao dịch khi mở lệnh trong thị trường Forex như Buy, Short, Stop Orders , Stop Loss, Pending Orders, Limit Orders.

2. Học hỏi cách chọn lựa trong giao dịch Forex

Thử nghiên cứu tìm hiểu về cách giao dịch Forex với exness, một Broker đáng tin cậy, và cả phương pháp nghiên cứu kỹ thuật trong thị trường Forex và học hỏi theo dõi tin tức để biết rằng tin tức nào, có ảnh hưởng đáng kể như thế nào đối với cặp tiền tệ trong giao dịch Forex. Chọn cặp tiền sẽ giao dịch Forex khoảng 2-3 cặp, và thử xây dựng hệ thống giao dịch của bản thân (Forex Trading Systems) bằng cách sử dụng kiến thức nghiên cứu kỹ thuật, kết hợp với phương pháp quản lý tiền vốn trong tài khoản Forex, đồng thời cũng nên học hỏi về cách thức quản lý tiền vốn trong tài khoản giao dịch.

3 . Luyện tập với tài khoản Demo trước khi giao dịch thật

Khi bạn nghĩ ra phương pháp giao dịch rồi, thì đem hệ thống giao dịch Forex đã xây dựng thử nghiệm giao dịch Forex với tài khoản thử nghiệm ít nhất 6 tháng trước khi giao dịch thật sự, và cố gắng ghi chú tất cả mọi sự kiện trong quá trình giao dịch Forex như Vì sao mua? Vì sao bán? Biểu đồ có đặc điểm như thế nào? … Từ đó đem thông tin có trong quá trình thử nghiệm trong 6 tháng ra để nghiên cứu và bổ sung, điều chỉnh để có kết quả tốt nhất.

Nếu bạn xác định và muốn giao dịch Forex như một nghề nghiệp thật sự, bạn phải cố gắng luyện tập, cả lý thuyết và thực hành, ít nhất 5 tiếng mỗi ngày để có thể đạt được mục tiêu đã đặt ra.

error: Content is protected !!