Overtrade là việc giao dịch Forex với kích thước Lot quá lớn, giao dịch với tham vọng rằng sẽ có lợi nhuận lớn khi giao dịch Forex hay lợi nhuận khổng lồ mỗi lần giao dịch. Nhưng phần lớn sự việc xảy ra không như mong muốn vì việc Overtrade là nguyên nhân khiến nhiều nhà đầu tư phải “rửa tài khoản”.

Nguyên nhân vì sao Overtrade

1. Sự tham lam

Tham lam là nguyên nhân đầu tiên làm cho tài khoản vốn của nhiều nhà đầu tư thất thoát. Càng muốn giàu có nhanh chống bao nhiêu thì càng mất lý trí bấy nhiêu, dẫn đến tham vọng là mỗi lần đầu tư phải có lợi nhuận khổng lồ. Do đó mỗi lần mở lệnh giao dịch đều mở với kích thước Lot quá lớn, dẫn đến Overtrade, điều này cũng có nghĩa là tiềm ẩn khả năng “rửa tài khoản” mỗi lần giao dịch.

2. Tức giận, muốn lấy lại tiền

Việc nhà đầu tư lỗ vốn nhiều lần liên tiếp hay lỗ số vốn lớn thì phần lớn các nhà đầu tư đều muốn lấy lại vốn, dẫn đến việc Overtrade với hi vọng sẽ lấy lại vốn.

3. Overtrade vì hệ thống giao dịch

Phần lớn các nhà đầu tư trên thị trường Forex sẽ giao dịch trong thời gian ngắn hoặc đẩy lợi nhuận trong thời gian ngắn. Việc giao dịch trong thời gian ngắn không hẳn là một sai lầm, nhưng sai lầm của hệ thống giao dịch kiểu Overtrade là khi lỗ vốn rồi đến điểm Stop loss thì phải ngưng lỗ vốn nhanh chống. Nhưng nhà đầu tư thất bại phần lớn không cam tâm dừng tại điểm Stop loss vì hi vọng là giá sẽ thay đổi như dự đoán, dẫn đến nguyên nhân nhiều nhà đầu tư thất bại thê thảm.

error: Content is protected !!