Phần mềm giao dịch Forex được biết với tên MetaTrader4, có tên viết tắt là MT4, phần mềm mua bán trong trong thị trường Forex. Phần mềm này được sự ưa chuộng khắp nơi trên thế giới. Phần mềm được thiết kế dễ sử dụng mặc dù nhìn có vẻ khó. Nhưng nếu tìm hiểu rồi, thì sẽ rất dễ dàng. Phần mềm này có đầy đủ các công cụ hỗ trợ.

Phương pháp download phần mềm giao dịch Forex (MetaTrader 4 hay MT4)

Phần mềm giao dịch Forex (MetaTrader 4 hay MT4) của mỗi Broker sẽ không giống nhau, như nêu bạn mở tài khoản với Exness, bạn phải sử dụng phần mềm MT4 của Exness. Bạn không thể sử dụng phần mềm giao dịch Forex (MetaTrader 4 hay MT4) của Broker khác không được.

Nếu bạn giao dịch với Broker khác thì bạn có thể download phần mềm MT4 trên website của Broker đó.

Cài đặt phần mềm giao dịch Forex (MetaTrader 4 hay MT4)

1. Download phần mềm giao dịch Forex (MetaTrader 4 hay MT4) từ Broker của bạn.

2. Sau khi download, mở file Run phần mềm.

Cài đặt phần mềm giao dịch Forex (MetaTrader 4 hay MT4)

Sau khi Run rồi thì click Next.

Cài đặt phần mềm giao dịch Forex (MetaTrader 4 hay MT4)

Đợi phần mềm cài đặt xong, thường thì rất nhanh.

Cài đặt phần mềm giao dịch Forex (MetaTrader 4 hay MT4)

Sau khi hoàn tất, click Finish.

Cài đặt phần mềm giao dịch Forex (MetaTrader 4 hay MT4)

Sau khi cài đặt xong, sẽ có phần mềm MetaTrader 4 hay MT4 hiện trên Desktop. Sau đó, bạn có thể mở phần mềm MetaTrader 4 hay MT4 giao dịch trong thị trường Forex.

error: Content is protected !!