Nhiều người giao dịch trong thị trường Forex có thể sẽ không biết phần mềm MetaTrader 4 hay phần mềm MT4 là gì? Có phương pháp giao dịch MetaTrader 4 như thế nào? Phần mềm MetaTrader 4 là phần mềm cơ bản mà 90% người giao dịch trong thị trường Forex phải từng sử dụng qua và cần phải sử dụng phần mềm này. Vì giao dịch trong thị trường Forex chúng ta không chỉ giao dịch nhờ vào biểu đồ giá, hay các con số, mà phải từ sự nghiên cứu, có thể là nghiên cứu bằng Trend Line, nghiên cứu biểu đồ giá bằng Indicator, nghiên cứu biểu đồ giá bằng Breakout tại đường Kháng cự – Hổ trợ. Do đó, phần mềm MetaTrader 4 rất quan trọng, vì có các công cụ cho người giao dịch áp dụng trong nghiên cứu biểu đồ giá đầy đủ các mặt chỉ trong một phần mềm. Người giao dịch còn có thể thêm các Indicators và EA Forex vào MetaTrader 4 (MT4) nếu Indicators và EA Forex mà bạn cần không có trong MetaTrader 4.

Phương pháp giao dịch MetaTrader 4 cơ bản

Điểm quan trọng mà người giao dịch phải biết về phần mềm MetaTrader 4 từ lúc đăng nhập hệ thống hay Login. Có 3 phần người đăng nhập phải điền trong các bước Login:

  1. Login: số tài khoản
  2. Password: mật mã, được chia thành 2 loại: 1. Mật mã đăng nhập thông thường, là mật mã đăng nhập mà  chủ tài khoản dùng để giao dịch Forex. 2. Mật mã người đầu tư Password Investor, người giao dịch có thể đăng nhập tài khoản được nhưng không thể giao dịch được, không thể mở lệnh được.
  3. Server: server của tài khoản giao dịch, Broker sẽ gửi thông tin server ngay khi mở tài khoản.
Phương pháp giao dịch MetaTrader 4 cơ bản

Điều quan trọng tiếp theo là biểu đồ trên cửa sổ Market Watch, chỗ này sẽ thể hiện rất nhiều cặp tiền tệ, nếu người giao dịch chỉ cần thể hiện cặp tiền tệ mà mình giao dịch, click phải chọn Hide All, các cặp tiền tệ khác sẽ ẩn đi.

Phương pháp giao dịch MetaTrader 4 cơ bản

Nếu không thấy cặp tiền tệ mà bạn cần thì có thể thêm vào.

Phương pháp giao dịch MetaTrader 4 cơ bản

Nếu muốn mở lệnh, double click tại cặp tiền tệ cần giao dịch, sẽ có Popup hiện ra, người giao dịch có thể chọn các chi tiết liên quan đến giao dịch.

Phương pháp giao dịch MetaTrader 4 cơ bản

Nhưng nếu người giao dịch muốn sử dụng Indicators trong nghiên cứu biểu đồ giá, có thể thêm vào tại tab Menu (Một số Indicators thể hiện tại tab Menu Insert, nếu không thấy Indicators cần thiết thì vào phần Menu) > Indicators, sau đó tìm Indicators cần thiết.

Phương pháp giao dịch MetaTrader 4 cơ bản

Phương pháp cài đặt Indicators và EA Forex

Phương pháp cài đặt Indicators vào phần mềm MT4 cho người cần thêm Indicators vào phần mềm MT4.

1. Chọn Disk C trong máy tính

2. Click Program files

Phương pháp cài đặt Indicators và EA Forex

3. Khi click Program files, sẽ thấy MetaTrader theo sau sẽ là tên Broker. Ví dụ trong hình là  Exness, sẽ hiện là MetaTrader – EXNESS.

Phương pháp cài đặt Indicators và EA Forex

4. Sau khi vào rồi, click chọn “experts”, hay nếu không có expert trong bước này thì vào folder MQL4 trước, rồi vào “experts”, vì nhiều khi file “experts” có thể nằm trong folder MQL4.

Phương pháp cài đặt Indicators và EA Forex

5. Sau khi vào chọn Indicators

Nhưng nếu là EA Forex, chúng ta sẽ vào một folder là “experts”, sau đó cài đặt như indicator khác, chỉ có điều khác file.

Phương pháp cài đặt Indicators và EA Forex

6. Sau khi vào, kéo indicators chúng ta cần hay nếu Copy thì Paste vào folder này.

Phương pháp cài đặt Indicators và EA Forex

Sau đó indicators được thêm vào sẽ nằm trong Custom, như hình trên MetaTrader4.

Phương pháp cài đặt Indicators và EA Forex

Nếu còn phần mềm MT4 đang mở thì thoát, rồi vào lại sẽ thấy các Indicators vừa thêm.

error: Content is protected !!