Tạo lợi nhuận từ Khung giá là một trong những phương pháp dễ hiểu, không có gì khó nếu so sánh với các phương pháp khác. Giao dịch có lời với phương pháp khung giá này dựa vào sự hiểu biết về các đường xu hướng và đường Hỗ trợ – Kháng cự.

Khung giá có tổng cộng 3 loại:

1. Khung giá theo xu hướng lên:

Với Khung giá theo xu hướng lên, bình thường mọi người không thích mở lệnh Sell, mà sẽ mở lệnh Buy.

Phương pháp tạo lợi nhuận:

Mở lệnh Buy khi giá hạ xuống đường Hỗ trợ và sẽ đóng lệnh tạo lợi nhuận khi giá đi về hướng đường Kháng cự. Hoặc không đóng lệnh mà Buy tiếp để kiếm lời, đến khi giá vượt qua đường Hỗ trợ, rồi hạ giá thì bán một thể, xem như giá đang thay đổi xu hướng.

Khung giá theo xu hướng lên

2. Khung giá theo xu hướng xuống:

Với Khung giá theo xu hướng lên, bình thường mọi người không thích mở lệnh Buy, mà sẽ mở lệnh Sell.

Phương pháp tạo lợi nhuận:

Mở lệnh Sell khi giá tăng lên đường Kháng cự và sẽ đóng lệnh tạo lợi nhuận khi giá đi về hướng đường Hỗ trợ. Hoặc không đóng lệnh mà Sell tiếp để kiếm lời, đến khi giá vượt qua đường Kháng cự, rồi giá tăng thì bán một thể, xem như giá đang thay đổi xu hướng.

Khung giá theo xu hướng giảm

3. Khung giá theo xu hướng đi ngang hay Sideway:

Nguyên tắc tạo lợi nhuận với khung giá theo xu hướng đi ngang hy Sideway cũng giống như những phương pháp tạo lợi nhuận khác, Buy khi giá về phía đường Hỗ trợ rồi đóng lệnh và mở lệnh Sell khi giá về phía đường Kháng cự.

Khung giá theo xu hướng đi ngang hay Sideway
error: Content is protected !!