Biểu đồ nến (Candlestick Chart) là một công cụ rất được ưa chuộng vì biểu đồ nến có rất nhiều thông tin mà có lích cho người giao dịch như giá cao nhất (High price), giá thấp nhất (Close price), thân nến (Real body), giá mở (Open price) và giá thấp nhất (Low price). Những thông tin này người giao dịch có thể dùng để nghiên cứu biểu đồ giá được. Ngoài biểu đồ nến thông thường, còn có một biểu đồ nến mà người giao dịch sử dụng để nghiên cứu hay sử dụng các dấu hiệu khác trong khoa học của Price Action Forex đó là Pin Bar. Mặc dù là biểu đồ nến đơn nhưng lại là dấu hiệu cho biết được rất nhiều thông tin mà người giao dịch nên biết. Do đó, biểu đồ nến Pin Bar là điều mà các người chơi rất quan tâm.

Pin Bar là gì?

Pin Bar là hình thức biểu đồ nến đáng quan tâm của người giao dịch trong thị trường Forex thích nghiên kỵ thuật cứu giao dịch theo xu hướng hay người giao dịch sử dụng Price Action trong nghiên cứu. Vì biểu đồ nến trong hình thức Pin Bar là một dấu hiệu quay đầu hay đi tiếp của biểu đồ giá rất tốt.

Đặc điểm của thanh nến Pin Bar

Đặc điểm của thanh nến Pin Bar

Hình dáng của thanh nến Pin Bar có thân nến ít, nếu không có thân nến luôn thì là thanh nến Doji, có dây nến dài, càng dài càng tốt, càng là dấu hiện đáng tin cậy.

Đặc điểm của thanh nến Pin Bar theo kiểu Price Action

1. Hình dáng của thanh Pin Bar hoàn chỉnh sẽ có 3 thanh thanh mắt trái, thanh mũi và thanh mắt phải. Nhiều người giao dịch từng tìm hiểu về Pin Bar từ những nơi hay website khác thì sẽ thấy rằng Pin Bar chỉ có duy nhất thanh mũi. Nhưng tôi đã tìm hiểu, học hỏi và điều chỉnh, riêng tôi nghĩ rằng Pin Bar bao gồm 3 thanh sẽ cho hiệu quả tốt hơn.

2. Thanh mũi phải có đặc điểm là thân nến ngắn, nhưng dây nến dài và thân nến của thanh mũi nên ngắn hơn thân nến của thanh trái ít nhất 3-4 lần.

3. Thân nến của thanh mũi, phải nằm trong độ dài của thân nến của thanh trái.

Đặc điểm của thanh nến Pin Bar theo kiểu Price Action

Nguyên tắc tạo lợi nhuận

Mở lệnh bằng cách để thanh mũi là dấu hiệu trong việc tham gia mua, sẽ mở lệnh sau khi thanh mũi đã xuống hết. Nếu thanh mũi nằm dưới thanh mắt trái, (hình là thanh mũi nằm bên dưới thanh mắt trái), để mở lệnh Buy. Nếu người giao dịch thích giao dịch trong thời gian ngắn thì nên đặt mục tiêu (Take Profit) tại điểm cao nhất của thanh mắt trái.

Nếu thanh mũi nằm trên thanh mắt trái (là thanh Pin Bar chỉ lên và nằm bên trên) thì mở lệnh Sell, người giao dịch thích giao dịch trong khoảng thời gian ngắn thì nên đặt mục tiêu lợi nhuận (Take Profit) tại điểm thấp nhất của thanh mắt trái.

error: Content is protected !!