Nhiều nhà giao dịch đang nghiên cứu về thị trường Forex có thể nghe thấy từ “pip” và “point hoặc điểm” được tính theo chuyển động giá. Cho dù đó là một video hướng dẫn, giao dịch ngoại hối ở Anh hoặc các bài viết dựa trên web khác. Vì vậy, nhiều nhà giao dịch phải tìm ra “Pip” và “điểm” là gì. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tìm hiểu, người không có kiến ​​thức cũng có thể hiểu ngay lập tức.

Point hoặc điểm dùng để đếm số thập phân thứ 5

1.50000 đến 1.50001 giá thay đổi 1 điểm

1.50000 đến 1.50010 giá thay đổi 10 điểm

Pip dùng để đếm số thập phân thứ 4

1.5000 đến 1.5001 giá thay đổi 1 pip

1.5000 đến 1.5010 giá thay đổi 10 pip

Do đó 1 pip sẽ bằng 10 điểm.

Nếu cặp tiền tệ chỉ có 2-3 số thập phân, như cặp USD/JPY, XAU/USD thì sẽ đếm như thế nào?

Point hay điểm dùng để đếm số thập phân thứ 3

150.000 đến 150.001 giá thay đổi 1 điểm

150.000 đến 150.010 giá thay đổi 10 điểm

Pipdùng để đếm số thập phân thứ 2

150.00 đến 150.01 giá thay đổi 1 pip

150.00 đến 150.10 giá thay đổi 10 pip

Tóm lại:

  • Point hay điểm dùng để đếm sự thay đổi tại vị trí số thập phân thứ 3 và 5
  • Pip dùng để đếm sự thay đổi tại vị trí số thập phân thứ 2 và 4
  • 1 Pip luôn bằng 10 điểm.
  • Một số Broker có thể chỉ tính 4 và 2 số thập phân vì vậy không đếm bằng điểm được mà đếm bằng pip.
error: Content is protected !!