Để thành công trong thị trường Forex, phải dựa vào nhiều yếu tố kết hợp, và một trong những yếu tố mà người đầu tư không thể thiếu được đó là Money Management – quản lý tiền vốn. Vì quản lý tiền vốn giúp cho bạn ở trong sự mạo hiểm mà bạn quản ý được. Nếu ai hỏi bạn việc giao dịch Forex có sự mạo hiểm cao, nếu bạn có thể quãn lý được sự mạo hiểm đó thì có thể làm cho giao dịch Forex của bạn có ít sự mạo hiểm hơn. Từ ngữ quan trọng trong Money Manager hay Money Management là “RISK Management” hay “quản lý mạo hiểm”. Là từ nằm trong cụm của Money Management, nằm trong nhóm nhỏ quản lý mạo hiểm. Quản lý mạo hiểm rất quan trọng vì thị trường Forex có sự mạo hiểm. Nếu bạn có thể quản lý sự mạo hiểm được thì chắc chắn có ảnh hưởng tốt cho Port vốn của bạn.

RISK Management (Quản lý mạo hiểm) là gì?

RISK Management (Quản lý mạo hiểm) là sự quản lý mạo hiểm trong giao dịch Forex, một thị trường nổi tiếng về sự mạo hiểm, có thể nói là thị trường Forex là một thị trường có sự mạo hiểm cao trong giao dịch tỷ giá. Do đó, quản lý mạo hiểm nằm ở mức mạo hiểm phù hợp là điều rất quan trọng cho những người giao dịch muốn thành công trong thị trường Forex trong thời gian lâu dài.

RISK Management (Quản lý mạo hiểm) là gì. Money Manager rất quan trọng

3 cách quản lý sự mạo hiểm mà bạn có thể làm được

1. Không Overtrade

Overtrade là giao dịch Forex sử dụng Lot có kích thước quá lớn với hi vọng sẽ có được lợi nhuận nhiều từ giao dịch hay khổng lồ từ mỗi lần giao dịch. Nhưng phần lớn những việc như vậy sẽ không xảy ra như ý muốn vì Overtrade là một trong những nguyên nhân làm cho người giao dịch phải rửa tài khoản hay lỗ vốn từ từ đến khi còn 0 trong tài khoản.

2. Nghĩ đến Stop Loss

Stop Loss hay Cut loss là ngưng lỗ, là điều rất quan trọng trong giao dịch Forex, một thị trường có sự biến động lớn. Nếu không biết ngưng lỗ, tiền vốn của bạn có thể thành 0 nhanh chóng.

Thị trường Forex có thể tạo lợi nhuận được trong cả khi giá đi lên hay xuống,. Trong mỗi ngày, biểu đồ có thể đi lên xuống cả ngày, cơ hội để bạn dự đoán đường đi của giá 100% chính xác là không thể nào xảy ra. Nếu giá không đi theo đường đi mà bạn dự đoán thì bạn sẽ làm như thế nào? Để cho lỗ từ từ? Nếu bạn để lỗ vốn từ từ, thì điều gì xảy ra? Chắc chắn bạn sẽ phải rửa tài khoản trong thời gian gần nhất. Sẽ tốt hơn nếu bạn chịu để lỗ vốn khi giá không đi theo dự đoán, chỉ là lỗ một phần, mà không để lỗ hết hoàn toàn tiền vốn trong tài khoản.

Do đó việc cài đặt Stop Loss rất quan trọng, vì sẽ giúp bạn không bị rửa sạch tài khoản chỉ trong 1 lệnh giao dịch.

Có câu nói rằng “Thị trường quyết định cho chúng ta được lợi nhuận bao nhiêu, nhưng chúng ta quy định chúng ta sẽ lỗ vốn bao nhiêu.”

3. Biết Take Profit

Take Profit là điểm tạo lợi nhuận. Take Profit sẽ có nhiệm vụ khác hẳn với Stop Loss, vì Stop Loss là điểm ngừng khi giá đi sai đường, nhưng Take Profit là điểm kiếm lời khi giá đi đúng hướng.

Nguyên nhân cần có Take Profit là bảo vệ lợi nhuận mà bạn nên có.

Bạn từng gặp trường hợp nào xảy ra như vậy chưa? Mở lệnh, sau đó có lời hay có thể lỗ trước rồi sau đó có lời, và lệnh này có lợi nhuận từ từ tăng lên, sau đó giá lại thay đổi từ từ đi xuống, làm cho lợi nhuận giảm đi so với trước đó, nhưng giá vẫn ở mức hài lòng hay chưa đạt được giá như mục tiêu của bạn, làm cho bạn có cảm giá là giá có thể sẽ tăng cao nữa nên không để ý gì. Nhưng sau đó không lâu, giá giảm từ từ cho đến vốn ban đầu và đến luôn cả điểm ngưng lỗ (Stop Loss) mà bạn cài đặt trước đó. Nếu giá đạt đến điểm đó, bạn sẽ có thể trách bản thân mình “nếu đóng lệnh có lợi nhuận từ đầu, chắc không bị lỗ như vậy”. Đây chính là lí do vì sau bạn phải có Take Profit, để bảo vệ lợi nhuận không biến thành lỗ vốn.

error: Content is protected !!