Giao dịch trong thị trường Forex, người giao dịch có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ nghiên cứu biểu đồ giá một cách tự do không giới hạn, có thể là việc sử dụng Indicators, Price Action, Candlestick Chart… Điều quan trọng là người giao dịch trong thị trường Forex phần lớn là người nghiên cứu đường đi của biểu đồ giá theo kỹ thuật nên việc sử dụng Indicators trong nghiên cứu một điều hiểu nhiên. Trong thị trường Forex có rất nhiều Indicators, nên người giao dịch rất khó lựa chọn Indicators nào là tốt nhất để nghiên cứu biểu đồ giá. Bài học hôm nay sẽ giới thiệu về Indicators được ưa chuộng trong thị trường Forex và cả trong thị trường cổ phiếu, đó là RSI Indicator.

RSI Indicator là gì?

RSI là từ viết tắt từ  “Relative Strength Index”, người phát minh và phát triển Indicator này là J Welles Wilder, có nguồn gốc tư duy từ Momentum, nằm trong nhóm Oscillator, hay Indicator trong nhóm đo chỉ số lung lay của biểu đồ giá, và RSI có giá từ 0-100.

Có 2 zone là Overbought và Oversold.

Nếu RSI nằm trên đường 70 có nghĩa là giá đang Overbought, sẽ mở lệnh Sell khi giá giảm đến đường 70 (sẽ không mở lệnh Sell khi giá vừa tăng đến mức 70).

RSI Indicator là gì?

Nếu RSI nằm dưới mức 30 thì giá đang ở zone Oversold, sẽ mở lệnh Buy khi giá thay đổi tăng lên 30 (sẽ không mở lệnh Buy ngay khi giá giảm ở mức 30).

RSI Indicator là gì?

Nhìn chung, người giao dịch trong thị trường Forex không sử dụng Indicator RSI trong việc mua bán, nhưng phần lớn nhà đầu tư dùng RSI để chuẩn bị mua bán như nếu RSI nằm trên 70, nghĩa là giá nằm zone Overbought, sẽ chuẩn bị Sell, sẽ chờ dấu hiệu mua từ Indicator khác kết hợp. Nếu RSI nằm dưới 30, nghĩa là giá trong zone Oversold, sẽ chuẩn bị Buy, sẽ chờ dấu hiệu mua từ Indicator khác kết hợp.

Indicator RSI Forex tốt hay không?

Nếu hỏi là RSI tốt không? Chắc chắn sẽ trả lời là “Tốt”. Nhưng tốt không có nghĩa là tất cả người giao dịch đều sử dụng RSI, nhưng RSI trong trường hợp hỗ trợ nghiên cứu thì sẽ cho kết quả tốt hơn. Nhưng cũng đừng quên rằng RSI chỉ là một Indicator, không có thể đảm bảo 100% sẽ chính xác. RSI làm nhiệm vụ là một chỉ số, dự đoán, kết quả của những lập luận toán học.

error: Content is protected !!