Nhiều người giao dịch có thể thắc mắc rằng “Tại sao thời gian đóng lệnh phải bị âm hay lỗ vốn?”, đặc biệt là thời gian buổi sáng, hay khi biểu đồ di chuyển mạnh mẽ thì âm hay lỗ nhiều hơn bình thường. Nhưng có thể ít người biết rằng phần lỗ vốn này lại chính là nguồn thu nhập chính của Broker. Phần vốn lỗ gọi là Spread hay dịch vụ của Broker.

Spread, Bid, Ask?

Spread, Bid, Ask là gì?

  • Spread là phần chênh lệch của giá Bid và giá Ask

Trong thị trường Forex giá Bid và Ask chắc chắn sẽ không bằng nhau, và giá của Ask sẽ luôn cao hơn hơn giá Bid, phần chênh lệch gọi là “Spread”. Do đó khi bạn mở lệnh bạn sẽ phải bị trừ hay lỗ vốn trước, vì đó là phí dịch vụ mà bạn phải thanh toán cho Broker và Broker Forex phần lớn có thu nhập chính từ việc thu phí Spread này.

  • Ask là giá mà Broker bán cho chúng ta

  • Bid là giá mà Broker chấp nhận mua từ chúng ta

Spread, Bid, Ask là gì

Ví dụ Spread, Bid, Ask

Một tiệm vàng để bảng mua vào 20,000 đồng, bán ra 20,200 đồng, có nghĩa là nếu bạn muốn mua vàng thì phải mua với giá 20,200. Và nếu mua rồi, bán đi thì tiệm vàng sẽ mua vào với giá 20,000. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ lỗ 200 đồng ngay lập tức. Nếu trong thị trường Forex, phần lỗ vốn này gọi là Spread. Giá mà tiệm vàng mua vào 20,000 đồng từ chúng ta gọi là Bid, giá mà tiệm vàng bán ra 20,200 đồng là Ask.

Thu nhập của Broker từ Spread, nhưng nếu Broker có Spread = 0 thì thu nhập từ đâu?

Broker trong thị trường Forex có rất nhiều loại tài khoản để người giao dịch lựa chọn, trong đó là tài khoản có Spread bằng 0 thì sẽ làm cho nhiều người giao dịch thắc mắc rằng. Như đã nói, Broker có nhiều tài khoản lựa chọn, nếu tài khoản có Spread bằng 0 thì không phải Broker không có thu nhập, mà sẽ có thu nhập từ nhiều nguồn khác như hoa hồng.

error: Content is protected !!