Nếu ai đang bắt đầu tìm hiểu trong thị trường Forex, nhiều người chủ yếu quan tâm nghiên cứu kỹ thuật bằng cách xem Indicator là chính. Chắc chắn rằng, một trong những Indicators được nhắc đến nhiều nhất thì không thể thiếu Stochastic Oscillator. Do đó trong bài hôm nay, chúng ta sẽ giới thiệu về Stochastic Oscillator và tìm hiểu nguyên tắc sử dụng. Đảm bảo rằng sau bài hôm nay bạn sẽ hiểu nhiều thêm về Stochastic Oscillator.

Stochastic Oscillator là gì?

Stochastic là Indicator được ưa chuộng rất nhiều trong thị trường Forex vì Stochastic là Indicator cho dấu hiệu giao dịch nhanh và đáng tin cậy ở mức độ nhất định, nên làm hài lòng nhiều nhà đầu tư trong thị trường Forex. Stochastic là Indicator nằm trong nhóm Oscillator, là Indicator đo sự dao động của giá hoặc Indicator phù hợp với nghiên cứu thị trường Sideway.

Lịch sử của Stochastic Oscillator

Lịch sử của Stochastic Oscillator là Indicator chưa có thông tin chắc chắn ai là người phát minh ra Stochastic. Một số người cho rằng đó là George Lane, một số người lại cho rằng công ty Investor Educatur là nơi phát minh ra Stochastic. Có một bài viết tên “Stochastic Process”, có nội dung giải thích Stochastic Process của giá, nhưng cũng có đề cập đến Indicator, nên tên của bài viết có một phần liên quan đến Indicator.

Cách sử dụng Stochastic Oscillator

Mở phần mềm MT4, vào Menu Insert > Indicators > Oscillators > Stochastic Oscillator

Cách sử dụng Stochastic Oscillator

2 đường thành phần của Stochastic Oscillator

  1. Đường %k là đường Stichastic, có mũi tên đỏ chỉ vào.
  2. Đường %D là đường trung bình của %K, trong hình là đường chấm màu đỏ.
2 đường thành phần của Stochastic Oscillator

Giá sẽ chạy trong khoảng 0-100

Zone Overbought có giá từ 80 trở lên, có nghĩa là giá quá cao để mua, có thể có sự thay đổi giảm xuống. Khung màu xanh lá. 

Zone Oversold có giá từ 20 trở xuống, có nghĩa là giá bán quá mạnh, có thể sẽ có sự thay đổi đi lên. Khung màu đỏ.

Giá sẽ chạy trong khoảng 0-100

Theo đúng nguyên tắc, khi giá vào zone Overbought, giá sẽ giảm nhanh. Nếu giá vào zone Oversold giá sẽ tăng nhanh.

error: Content is protected !!