Stop Loss hay Cut Loss là ngưng lỗ vốn, là một điều rất quan trọng trong thị trường Forex – thị trường có sự biến động mạnh. Nếu không có Stop Loss bạn có thể hết sạch tiền trong khoảng thời gian nhanh chóng.

Tại sao phải có Stop Loss?

Thị trường Forex có thể tạo lợi nhuận được trong cả khi giá đi lên hay xuống,. Trong mỗi ngày, biểu đồ có thể đi lên xuống cả ngày, cơ hội để bạn dự đoán đường đi của giá 100% chính xác là không thể nào xảy ra. Nếu giá không đi theo đường đi mà bạn dự đoán thì bạn sẽ làm như thế nào? Để cho lỗ từ từ? Nếu bạn để lỗ vốn từ từ, thì điều gì xảy ra? Chắc chắn bạn sẽ phải rửa tài khoản trong thời gian gần nhất. Sẽ tốt hơn nếu bạn chịu để lỗ vốn khi giá không đi theo dự đoán, chỉ là lỗ một phần, mà không để lỗ hết hoàn toàn tiền vốn trong tài khoản.

Do đó việc cài đặt Stop Loss rất quan trọng, vì sẽ giúp bạn không bị rửa sạch tài khoản chỉ trong 1 lệnh giao dịch.

Có câu nói rằng “Thị trường quyết định cho chúng ta được lợi nhuận bao nhiêu, nhưng chúng ta quy định chúng ta sẽ lỗ vốn bao nhiêu.”

Stop Loss chia thành 3 hình thức:

1. Equity Stop (ngưng lỗ theo phần trăm)

Ngưng lỗ theo phần trăm hay theo số lượng đã cài đặt. Nhiều người giao dịch có thể nghe đến việc cài đặt Stop Loss. Hình thức này có thể hiểu nôm na là tôi cài đặt Stop Loss 10 điểm trong mỗi lệnh, hay nếu lỗ quá 5% của vốn thì sẽ Stop Loss.  Phương pháp này là cách ngưng lỗ mà không xem đến tình trạng thị trường hya sự phù hợp của thị trường, mà chỉ quy định là có thể chấp nhận lỗ đến mức nào. Chúng ta sẽ ngưng lỗ khi giá đi sai đường đến điểm nào đó. Tôi nghĩ rằng đây là cách ngưng lỗ không tốt vì đây là cách ngưng lỗ mà không có sự quan sát và không có lí do.

Do đó, tôi không khuyến khích ngưng lỗ bằng phương pháp này. Một người giao dịch giỏi phải là người luôn mở, đóng lệnh một cách có lí do trong mỗi lệnh giao dịch.

2. Time Stop (Ngưng lỗ theo thời gian)

Ngưng lỗ theo thời gian, có thể nhiều người sẽ chưa hiểu khi nói đến đây, rằng ngưng lỗ theo thời gian là như thế nào? Ngưng lỗ theo thời gian là khi chúng ta không chắc chắn hay không muốn mạo hiểm với những điều xảy ra trong tương lai gần như nhiều người không muốn mở giao dịch qua đêm, đến giờ đi ngủ nên sẽ đóng hết các lệnh trước khi đi ngủ. Hay nhiều người không giao dịch qua tuần vì sợ sự dao động của những ngày thứ Bảy, Chủ Nhật. Do đó, đến thứ Sáu sẽ đóng hết các lệnh. Hay nhiều người có thể đóng lệnh khi đến gần khoảng thời gian có những tin tức nóng để tránh sự mạo hiểm khi có tin tức.

Do đó, đây là một trong những phương pháp ngưng lỗ trong khoảng thời gian mà chúng ta không tự tin hay sợ mạo hiểm xảy ra trong tương lai.

3. Market Conditions Stop (ngưng lỗ theo tình trạng thị trường)

Ngưng lỗ theo tình trạng thị trường là ngưng lỗ có điều kiện không cố định, sẽ thay đổi hình thức và kỹ thuật Stop Loss.

Market Conditions Stop (ngưng lỗ theo tình trạng thị trường)
Market Conditions Stop (ngưng lỗ theo tình trạng thị trường)
Market Conditions Stop (ngưng lỗ theo tình trạng thị trường)
Market Conditions Stop (ngưng lỗ theo tình trạng thị trường)
Market Conditions Stop (ngưng lỗ theo tình trạng thị trường)
Market Conditions Stop (ngưng lỗ theo tình trạng thị trường)
Market Conditions Stop (ngưng lỗ theo tình trạng thị trường)
error: Content is protected !!