Có nhiều nhà đầu tư chưa biết đến sự khác nhau giữa thị trường cổ phiếu và Forex (Stock và Forex). Nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng thị trường cổ phiếu và Forex là một nên hay gọi rằng “cổ phiếu Forex” hay “Stock Forex”. Nhưng thật ra, hai thị trường này có sự khác nhau, nhưng phần lớn nhà đầu tư chưa hiểu. Do đó hôm nay chúng tôi xin giới thiệu sự khác nhau giữa thị trường cổ phiếu và Forex (Stock và Forex) và tìm hiểu xem trên thị trường Forex, giao dịch cặp tiền tệ Forex thì chúng ta có thể gọi là “cổ phiếu Forex” hay “Stock Forex” được hay không.

Sự khác nhau giữa cổ phiếu và Forex 1

Sự khác nhau giữa thị trường cổ phiếu và Forex (Stock và Forex)

Trước hết phải nói là thị trường cổ phiếu và Forex không giống nhau chút nào, khác nhau ở hình thức đầu tư, không phải là chỉ khác nhau rằng giao dịch bằng việc nghiên cứu yếu tố cơ bản là cổ phiếu, giao dịch bằng kỹ thuật là Forex. Điều này chắc chắn không thật, nhiều khi Forex có thể sẽ giao dịch bằng cách nghiên cứu các yếu tố cơ bản, còn cổ phiếu nhiều khi phải giao dịch bằng kỹ thuật nghiên cứu. Do đó, Forex và cổ phiếu khác nhau hình thức đầu tư.

Sự khác nhau giữa cổ phiếu và Forex 2

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là quyền làm chủ trong kinh doanh. Ví dụ, bạn của bạn rủ mở quán bánh ngọt, bạn đầu tư vào 10,000,000 đồng, bạn của bạn đầu tư 10,000,000 đồng. Tổng đầu tư là 20,000,000 đồng. Thống nhất chia đôi phần lời. Điều này có nghĩa là bạn có cổ phần trong quán bánh ngọt là 50%, và bạn của bạn cũng có 50% cổ phần. Nếu cổ phiếu là quyền làm chủ kinh doanh thì quán bánh ngọt này cũng là của bạn, quyền làm chủ một nửa. Do đó, cổ phiếu còn có nghĩa là “cổ phần”.

Nếu bạn mua cổ phiếu của công ty CP ALL thì có nghĩa là bạn cũng là chủ của CP ALL hay có quyền làm chủ công ty CP ALL. Nhưng quyền làm chủ nhiều hay ít thì còn tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu mà bạn đang nắm giữ.

Cổ phiếu là gì

Forex là gì?

Forex hay FX (Forex FX) là từ viết tắt của “Foreign Exchange” có nghĩa là thị trường trao đổi tỷ giá ngoại tệ. Chúng ta có thể kiếm lợi nhuận từ thị trường Forex bằng sự chênh lệch giá trị đồng tiền, mua vào khi giá thấp và bán ra khi giá cao.

Để giải thích một cách dễ hiểu, thị trường Forex, có sự giống với thị trường cổ phiếu. Ví dụ, muốn mua cổ phiếu, thì chúng ta phải mua cổ phiếu của một công ty nào đó trên thị trường cổ phiếu, nhưng trên thị trường Forex thì không có cổ phiếu để mua, mà thị trường Forex mua bán sự chênh lệch tỷ giá đồng tiền tệ.

Ví dụ:

Năm 2010, 1 USD bằng 20,000 VND, đổi 20,000,000 VND được 1,000 USD.

Năm 2018, 1 USD bằng 23,000 VND, đem 1,000 USD ra đổi sẽ được 23,000,000 VND.

Sẽ thấy rằng việc đổi ngoại tệ năm nay sẽ lời được khoảng 3,000,000 VND. Trên thị trường Forex cũng diễn ra tương tự. Chúng ta sẽ kiếm lợi nhuận từ việc mua vào với tỷ giá thấp và bán ra khi tỷ giá cao, nhưng nếu mua vào khi tỷ giá cao mà bán ra khi tỷ giá thấp thì sẽ lỗ vốn, đây gọi là “mua bán sự chênh lệnh tỷ giá”.

Tìm hiểu về Forex một cách chi tiết

Gọi là “cổ phiếu Forex” hay “Stock Forex” được không?

Chắc chắn rằng Forex và cổ phiếu là hai hình thức đầu tư hay mua bán chênh lệch tỷ giá khác nhau. Nếu là cổ phiếu thì đó là quyền làm chủ kinh doanh, Forex là thị trường trao đổi tỷ giá ngoại tệ. Forex không có bất kỳ hoạt động kinh doanh. Đo đó có thể kết luận rằng cổ phiếu hay cổ phần và Forex là trao đổi về tỷ giá nên không thể gọi là cổ phiếu Forex.

error: Content is protected !!