Thẻ: Ascending

Hình dạng biểu đồ giá tam giác Symmetrical, Ascending và Descending. Điều mà người giao dịch phải biết

Hình dạng của giá là điều rất quan trọng trong thị trường Forex mà người giao dịch nên tìm hiểu theo như lý thuyết "Dow Theory" đã chỉ ra "Giá phản ánh mọi thứ". Do đó, tầm quan trọng của biểu đồ giá là điều mà người giao dịch không nên bỏ qua. Chúng ta có thể tạo lợi nhuận nhờ vào hình dáng biểu đồ giá. Nhưng chúng ta phải hiểu được nguồn gốc của mô hình và hiểu cách sinh lợi của biểu đồ. Để có kết quả tốt nhất, trong bài viết này tôi sẽ nói về hình dáng tam giác Symmetrical, Ascending và Descending. 1. Biểu đồ tam giác Symmetrical Đồ thị trong mẫu này có thể xảy ra ở cả hai thị trường lên và xuống. Mẫu này là sự tiếp nối của biểu đồ giá. Nếu mô hình hình tam giác được tìm thấy trong thị ...

Read more

Last Post

error: Content is protected !!