Thẻ: Bid

Spread, Bid, Ask là gì? Điều mà người giao dịch nên quan tâm

Nhiều người giao dịch có thể thắc mắc rằng "Tại sao thời gian đóng lệnh phải bị âm hay lỗ vốn?", đặc biệt là thời gian buổi sáng, hay khi biểu đồ di chuyển mạnh mẽ thì âm hay lỗ nhiều hơn bình thường. Nhưng có thể ít người biết rằng phần lỗ vốn này lại chính là nguồn thu nhập chính của Broker. Phần vốn lỗ gọi là Spread hay dịch vụ của Broker. Spread, Bid, Ask? Spread, Bid, Ask là gì? Spread là phần chênh lệch của giá Bid và giá Ask Trong thị trường Forex giá Bid và Ask chắc chắn sẽ không bằng nhau, và giá của Ask sẽ luôn cao hơn hơn giá Bid, phần chênh lệch gọi là "Spread". Do đó khi bạn mở lệnh bạn sẽ phải bị trừ hay lỗ vốn trước, vì đó là phí dịch vụ mà bạn phải thanh ...

Read more

Last Post

error: Content is protected !!