Thẻ: đường Hỗ trợ – Kháng cự

Đường Hỗ trợ – Kháng cự (Support and Resistance) là gì?

Đường Hỗ trợ - Kháng cự (Support and Resistance) là điều cơ bản của người nghiên cứu kỹ thuật cần phải biết vì có thể áp dụng được rất nhiều. Trước tiên phải biết Đường Hỗ trợ - Kháng cự (Support and Resistance) là gì? Đường Hỗ trợ (Support) Đường Hỗ trợ (Support) là điểm mà giá giảm đến rồi sẽ có sự quay đầu trong khu vực đó hay giá vượt qua khu vực đó ít nhất 2 điểm. Giải thích theo mặt kinh tế, giá vào đường Hỗ trợ sẽ yếu dần, vì có ít sức mua nhưng lại có nhiều sức bán hơn để thắng sức mua. Nhưng nếu sức bán không thắng được sức mua thì sẽ ảnh hưởng đến giá, phá vỡ đường Hỗ trợ. Đường Hỗ trợ làm nhiệm vụ đỡ giá không để giá giảm hơn nữa và giúp cho giá di chuyển theo ...

Read more

Nền tảng Forex là xem đường Hỗ trợ – Kháng cự. Dạy Forex cơ bản

Kiến thức cơ bản là điều rất quan trọng cho bất kì việc gì. Vì nhiều việc đều bắt đầu từ nền tảng cơ bản vững chắc mới có thể tồn tại lâu dài an toàn. Ví dụ: nhà phải có cột, nền móng vững chắc. Khi nền móng vững chắc thì dù có bão giông thì vẫn có thể chóng chội được tốt hơn nhà không có cột hay nền tảng. Trong thị trường Forex cũng vậy, nhiều người nhắm đến phương pháp kiếm lời, kỹ thuật tạo lợi nhuận, nhưng quên đi nền tảng Forex quan trọng. Điều mà tôi muốn nói tới ngày hôm nay là đường Hỗ trợ - Kháng cự. Vì đường Hỗ trợ - Kháng cự là nền tảng nghiên cứu trong nhiều mặt và còn có thể dùng đường Hỗ trợ - Kháng cự áp dụng những ứng dụng khác như kéo Trend line Fibonacci. Do ...

Read more

Phương pháp tạo lợi nhuận trên thị trường Forex bằng đường Hỗ trợ – Kháng cự

Đường Hỗ trợ - Kháng cự có thể được dùng như một công cụ hữu hiệu và còn có thể áp dụng nhiều việc khác như: kéo đường xu hướng, sử dụng Fibonacci là chủ yếu. Ngoài ra, đường Hỗ trợ - Kháng cự là một yếu tố rất quan trọng trong Price action. Tạo lợi nhuận bằng đường Hỗ trợ - Kháng cự có 2 loại: 1. Tạo lợi nhuận từ đường Hỗ trợ - Kháng cự di chuyển theo hướng đi ngang: Đường Hỗ trợ - Kháng cự trong trường hợp này sẽ tìm thấy được trong thị trường Sideway, khi giá di chuyển đi ngang. Phương pháp tạo lợi nhuận: Mở lệnh Buy khi giá di chuyển đến đường Hỗ trợ, rồi giá thể hiện tình trạng không thể vượt qua đường Hỗ trợ được. Mở lệnh Sell khi giá di chuyển đến đường Kháng cự, rồi giá thể hiện tình trạng không ...

Read more

Last Post

error: Content is protected !!