Thẻ: Leverage là gì? Chọn Leverage bao nhiêu là được? Bắt đầu giao dịch Forex

Leverage là gì? Chọn Leverage bao nhiêu là được? Bắt đầu giao dịch Forex

Để mở tài khoản giao dịch với nhà môi giới trên thị trường Forex, nhà môi giới sẽ chọn kích thước Đòn bẩy. Đòn bẩy cho tài khoản này là bao nhiêu. Ở giai đoạn này, nhiều người có thể nhầm lẫn Đòn bẩy là gì? Có nên chọn Đòn bẩy? Leverage là gì? Leverage là quyền giao dịch nhiều hơn vốn. Trong trường hợp không có Leverage phải có vốn $100,000 thì mới có thể ở lệnh 1 Lot. Nhưng nếu chọn Leverage 1:100 thì chỉ cần $1,000 bạn đã có thể giao dịch được 1 Lot. Nếu chọn Leverage 1:1000 thì chỉ cần $100 bạn đã có thể giao dịch được 1 Lot. Ví dụ: Leverage 1:1 có vốn $1,000 có thể mua được $1,000 Leverage 1:100 có vốn $1,000 có thể mua được $100,000 Leverage 1:1,000 có vốn $1,000 có thể mua được $1,000,000 Từ ví dụ có thể ...

Read more

Last Post

error: Content is protected !!