Thẻ: Support and Resistance

Đường Hỗ trợ – Kháng cự (Support and Resistance) là gì?

Đường Hỗ trợ - Kháng cự (Support and Resistance) là điều cơ bản của người nghiên cứu kỹ thuật cần phải biết vì có thể áp dụng được rất nhiều. Trước tiên phải biết Đường Hỗ trợ - Kháng cự (Support and Resistance) là gì? Đường Hỗ trợ (Support) Đường Hỗ trợ (Support) là điểm mà giá giảm đến rồi sẽ có sự quay đầu trong khu vực đó hay giá vượt qua khu vực đó ít nhất 2 điểm. Giải thích theo mặt kinh tế, giá vào đường Hỗ trợ sẽ yếu dần, vì có ít sức mua nhưng lại có nhiều sức bán hơn để thắng sức mua. Nhưng nếu sức bán không thắng được sức mua thì sẽ ảnh hưởng đến giá, phá vỡ đường Hỗ trợ. Đường Hỗ trợ làm nhiệm vụ đỡ giá không để giá giảm hơn nữa và giúp cho giá di chuyển theo ...

Read more

Last Post

error: Content is protected !!