Trong thị trường Forex có rất nhiều cặp tiền tệ cho người giao dịch tiến hành mua bán, nhưng cặp tiền tệ nhận được nhiều sự ưa chuộng nhất không thể bàn cải đó là EURUSD. Có thể nói là hơn 80% người giao dịch đã từng giao dịch cặp đồng tiền Forex EURUSD này. Nhiều người còn gọi tắt cặp đồng tiền này là “EU”, là cặp tiền tệ được ưa chuộng nhất trong giao dịch trong thị trường Forex. Không phải tự nhiên mà có, mà là vì đồng Euro và đồng USD là những đồng tiền được sử dụng trong thanh toán quốc tế nhiều nhất thế giới.

Tại sao cặp tiền tệ EURUSD nhận được nhiều sự ưa chuộng hơn các cặp khác?

Thứ tự các đồng tiền được sử dụng nhiều nhất trong thanh toán quốc tế.

Tháng 1/2012 

Thứ 1 giá trị đồng Euro, số người sử dụng 44.04%

Thứ 2 giá trị đồng Đô la Mỹ, số người sử dụng 29.73%

Thứ 3 giá trị đồng Bảng Anh, số người sử dụng 9.00%

Thứ 4 giá trị đồng Yên Nhật, số người sử dụng 2.48%

Thứ 5 giá trị đồng Đô la Úc, số người sử dụng 2.08%

Tháng 1/2013

Thứ 1 giá trị đồng Đô la Mỹ, số người sử dụng 40.17%

Thứ 2 giá trị đồng Euro, số người sử dụng 33.48%

Thứ 3 giá trị đồng Bảng Anh, số người sử dụng 8.55%

Thứ 4 giá trị đồng Yên Nhật, số người sử dụng 2.56%

Thứ 5 giá trị đồng Đô la Úc, số người sử dụng 1.85%

Tháng 1/2014

hứ 1 giá trị đồng Đô la Mỹ, số người sử dụng 38.75%

Thứ 2 giá trị đồng Euro, số người sử dụng 33.51%

Thứ 3 giá trị đồng Bảng Anh, số người sử dụng 9.38%

Thứ 4 giá trị đồng Yên Nhật, số người sử dụng 2.49%

Thứ 5 giá trị đồng Đô la Úc, số người sử dụng 1.92%

Có thể thấy rằng, 2 vị trí đầu tiên được sử dụng nhiều nhất là đồng Euro và Đô la Mỹ, chỉ đổi vị trí thứ nhất và hai cho nhau nên không có gì làm lạ khi EUR/USD được nhận sự ưa chuộng vì mỗi đồng tiền đều được ưa chuộng nhiều nhất của thế giới. Và nếu bạn chỉ mới tham gia vào thị trường Forex, không biết nên chọn cặp tiền tệ nào để giao dịch thì nên chọn EUR/USD vì có sự di chuyển khá ổn định, không lung lay nhiều như những cặp tiền tệ khác.

error: Content is protected !!